Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : v1

URI şeması

Sunucu : stp.epias.com.tr
Kök Dizin : /stp-trade-report-orchestrator/rest
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • active-contracts-match

 • bid

 • bid-history

 • bid-match-status

 • bid-status

 • bid-type

 • bid-update-reason

 • contract

 • contract-configuration

 • contract-gate

 • contract-status

 • contract-type

 • daily-financial-status

 • direction

 • exist

 • gas-day

 • gate-status

 • market-price

 • match

 • objection

 • objection-status

 • objection-type

 • reason-code

Döküman Hakkında

Bu dökümanda Yardımcı Servislerin tanımları ve bu servislerin nasıl çağrılacağı anlatılmaktadır.

Döküman her sürümde güncellendiğinden test ve gerçek ortam içerisindeki servisler farklılık gösterebilir. Sürüm notlarını takip ediniz.

Değişiklikler

1.0.0 Servis tanımları

Uygulama Hakkında

Bu uygulama REST servisleri üzerine kuruludur. JSON ve XML isteklerini kabul eder ve gelen isteğe göre JSON yada XML cevap döner.

Uygulamayı çağırabilmek için DGPYS de kayıtlı bir kullanıcınız olmalı ve bu kullanıcının ilgili servisleri çağırabilmek için yeterli yetkisi olmalıdır. Uygulamaya gelen tüm istekler Merkezi Yetkilendirme Sunucusu’ndan (gerçek ortam için https://cas.epias.com.tr test ortamı için https://testcas.epias.com.tr) etiket alınarak gönderilmelidir.

İstemci Oluşturmak

Servis dökümantasyonu Swagger ile hazırlanmıştır. Gerçek ortam için https://stp.epias.com.tr/stp-trade-report-orchestrator/test/swagger.json gerçek ortam için https://teststp.epias.com.tr/stp-trade-report-orchestrator/test/swagger.json dosyasını kullanarak https://generator.swagger.io adresinden kullandığınız dile uygun istemci kodlarını oluşturabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Uygulama konusundaki istek ve görüşlerinizi Yardım Platformu ( https://yardim.epias.com.tr ) aracılığıyla iletebilirsiniz.

Uygulama Servis Çağrımı

TGT (Ticket Granting Ticket) kullanıcının oturumunu kontrol eder. TGT Servisinden alacağınız değer 45 dakika boyunca kullanmasanız bile aktiftir. TGT değerini her kullanışınızda 45 dakikalık süre tekrar başlar.

TGT ile servisi çağırmanız mümkün değildir. Her servis çağrımında TGT üzerinden ST (Service Ticket) almanız gerekir. TGT tekrar kullanılabilen bir değerdir. Her istek için TGT almanıza gerek yoktur. Her istek için TGT almanız halinde CAS (Merkezi Yetkilendirme Sunucusu) tarafından bloke edilebilirsiniz.

Ticket Granting Ticket (TGT) Oluşturma

TGT oluşturmak için gerçek ortam https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets?format=text yada test ortamı https://testcas.epias.com.tr/cas/v1/tickets?format=text adresine aşağıdaki değerleri POST metodu ile göndermeniz gerekmektedir. format parametresi aşağıdaki değerleri alır.

parametre değer

xml

xml response döner

json

json response döner

text

text response döner

Gönderilen HTTP isteğinin header kısmında Content-Type ise aşağıdaki değerleri alabilir.

parametre değer

xml

application/xml

json

application/json

text

application/x-www-form-urlencoded

parametre değer

username

Kullanıcı Adı

password

Şifre

örnek http isteği
POST /cas/v1/tickets HTTP/1.1
Host: cas.epias.com.tr
Cache-Control: no-cache
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=KULLANICI_ADIM&password=ŞİFREM

Servisten HTTP 200 cevabını beklemelisiniz. Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir örnek dönecektir.

örnek cevap
TGT-237-U0TU0jUHLyOEIrdoDBEEf3AdRFAXGLifK2ITn4LoY3HfhstGtx-cas02.epias.com.tr

Service Ticket (ST) Oluşturma

ST oluşturmak için önce TGT alınmalıdır. TGT alındıktan sonra şu şekilde bir istek adresi oluşturulur. Gerçek ortam için https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/{TGT} test ortamı için https://testcas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/{TGT} ST için xml veya JSON cevap alabilmeniz için url şu şekilde oluşturmalısınız.

örnek xml tipinde cevap için url formatı
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr?format=xml
cevap
<st>ST12312312312321</st>
örnek json tipinde cevap için url formatı
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr?format=json
cevap
{"st":"ST12312312312321"}
parametre değer

xml

xml response döner

json

json response döner

Bir servis için alınan ST başka bir servis için kullanılamaz.
ST nin geçerlilik süresi 30 saniyedir.
Uygulamanın servis adı gerçek ortam için https://stp.epias.com.tr test ortamı için app-preproduction
örnek
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr

Bu adrese aşağıdaki parametreler POST metodu ile gönderilir.

parametre değer

service

test ortamı için https://stp.epias.com.tr gerçek ortam için https://teststp.epias.com.tr

Sonuç olarak aşağıdaki cevap döner. Bu servisten HTTP 200 döndüğünde ST yi başarılı olarak almış olursunuz.

örnek
ST-29962-hSwyzWCP0xC0eRi0bmna-cas01.epias.com.tr

Uygulama Örnek Mesaj Yapısı

Servislerinin standart bir mesaj yapısı bulunmaktadır. Gönderdiğiniz tüm isteklerde bu formata uygun veri göndermelisiniz.

Öncelikle her isteğin HTTP header alanına aşağıdaki değerleri eklemelisiniz.

parametre değer

stp-service-ticket

Service Ticket (ST) Örneğin : ST-30247-uNWazHn52sKZU71v5Ar4-cas02.epias.com.tr

Accept

application/json veya application/xml

Content-Type

application/json veya application/xml

Accept-Language

tr-tr veya en-us (ingilizce henüz test aşamasındadır)

Servis mesajları iki bölümden oluşur.

Birinci bölüm header olarak kullanılan ve isteği, gönderdiğiniz servisten bağımsız olarak isteği tanımlayan mesaj alanıdır. header alanında aşağıdaki anahtarlar bulunmalıdır.

parametre değer açıklama

transactionId

isteği tanımlayan benzersiz anahtar (Universal Unique Identifier)

isteğiniz ile ilgili sorularınızda bu id değerini sizden isteyeceğiz

application

servisi çağırırken kullanmış olduğunuz uygulamanın adı

İkinci bölüm ise çağırdığınız servise has parametreleri içeren body alanıdır. Tüm servisler için farklılık gösterebilir.

Aşağıdaki örnekte teslim gününün doğru olup olmadığını kontrol eden bir mesaj bulunmaktadır.

header alanını anahtar (key) ve değer (value) şeklinde gönderilmelidir.
Servise gelen ve giden tüm mesajlardaki tarih alanları ISO-8601 formatındadır. Format yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX şeklinde olmalıdır. Timezone değeri Yaz Saati Uygulamasında için +03:00 Kış Saatin Uygulamasında +02:00 olarak değişmektedir. O yüzden dökümanın içerisinde verilen örnek JSON dosyalarındaki tarih alanlarına dikkat ediniz. Örnek bir zaman değeri şu şekildedir. 2016-03-25T00:00:00.000+03:00
Örnek ISO8601 Parser Java 8
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateUtil
{

  public static Date fromISO8601Date(String v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX");
    try
    {
      return sdf.parse(v);
    } catch (ParseException e)
    {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  public static String toISO8601Date(Date v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX");
    return sdf.format(v);
  }
}
Örnek HTTP Mesajı
POST /stp-organization-service/rest/organization/save HTTP/1.1
Host: testtysapi.epias.com.tr
Accept: application/json
Content-Type: application/json
stp-service-ticket: ST-31352-VjHOo5iDV4fDkOod3jZc-cas02.epias.com.tr
Cache-Control: no-cache

{
  "header":[
   {
     "key":"transactionId",
     "value":"6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
   },
   {
     "key":"application",
     "value":"UYGULAMA_ADI"
   }
  ],
  "body":{
   "settlementPeriod":"2016-06-01T00:00:00.000+0300",
   "requestStatuses":["WAITING","INVALID_DISTRIBUTION_METER_CODE","INSUFFICENT_LIMIT","APPROVED"]
  }
}
Örnek JSON Mesajı
{
  "resultCode":"0",
  "resultDescription":"OK",
  "resultType":"SUCCESS",
  "body":{
   "queryInformation":{
     "begin":1,
     "end":10000,
     "count":3
   },
   "unregisteredMeteringPoints":[
     {
      "requestId":1,
      "requestDate":"2016-10-03T13:34:43.000+0300",
      "reportingDate":null,
      "distributionMeterCode":"  M328",
      "eic":"40Z000007531577H",
      "requestStatus":"APPROVED",
      "requestedCompany":{
        "organizationId":9327,
        "eic":"40X000000009327Q",
        "name":"ERZURUM 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ",
        "shortname":"ERZ.1-OSB"
      },
      "requestingCompany":{
        "organizationId":195,
        "eic":"40X000000000195P",
        "name":"ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.",
        "shortname":"EÜAŞ"
      },
      "recordingUser":"PK195",
      "reportingUser":null
     },
     {
      "requestId":2,
      "requestDate":"2016-10-03T13:34:45.000+0300",
      "reportingDate":null,
      "distributionMeterCode":"uasxprsc",
      "eic":null,
      "requestStatus":"WAITING",
      "requestedCompany":{
        "organizationId":649,
        "eic":"40X000000000649C",
        "name":"1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ",
        "shortname":"1 Iletim"
      },
      "requestingCompany":{
        "organizationId":195,
        "eic":"40X000000000195P",
        "name":"ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.",
        "shortname":"EÜAŞ"
      },
      "recordingUser":"PK195",
      "reportingUser":null
     },
     {
      "requestId":3,
      "requestDate":"2016-10-03T13:38:41.000+0300",
      "reportingDate":null,
      "distributionMeterCode":"123123",
      "eic":null,
      "requestStatus":"WAITING",
      "requestedCompany":{
        "organizationId":649,
        "eic":"40X000000000649C",
        "name":"1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ",
        "shortname":"1 Iletim"
      },
      "requestingCompany":{
        "organizationId":195,
        "eic":"40X000000000195P",
        "name":"ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.",
        "shortname":"EÜAŞ"
      },
      "recordingUser":"PK195",
      "reportingUser":null
     }
   ]
  }
}

Gönderilen tüm isteklere dönen cevaplar da iki bölümden oluşur. Birinci bölüm isteğin başarılı olup olmadığını dönen result ile başlayan değerler. İkinci bölüm ise body alanında sonucu dönen kısım.

Her sonuç mesajında aşağıdaki alanlar sabit olarak bulunur.

parametre tip değer açıklama

resultCode

string

"0" başarılı diğer hallerde hatakodu içerir

aldığınız hatalar ile ilgili bilgi almak isterseniz bu alanı sizden isteyeceğiz.

resultDescription

string

başarılı durumda "OK" diğer hallerde hatanın açıklamasını içerir

aldığınız hatalar ile ilgili bilgi almak isterseniz bu alanı sizden isteyeceğiz. SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR

resultType

string

başarılı isteklerde SUCCESS , bir iş kuralına takıldıysanız BUSINESSERROR , bir sistem hatası ile karşılaşırsanız SYSTEMERROR, yetkilendirme ile ilgili hata alırsanız SECURITYERROR

BUSINESSERROR : Göndermiş olduğunuz istek ile ilgili bir sorun olduğunu belirtir. İsteğinizi gözden geçirmelisiniz. SYSTEMERROR : Sistemde bir hata olduğunu belirtir. Bizimle irtibata geçmelisiniz.
Örnek Başarılı JSON Cevap Mesajı
{"resultCode":"0","resultDescription":"OK","body":true,"resultType":"SUCCESS"}

Servis Detayları

Bu bölümden kategorilerine göre Servis çağırım detayları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Yardımcı Veri Servisi

1.1. Yardımcı Veri servisi nasıl çağrılır?

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<helperDataGetRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</value>
  </headers>
  <headers>
    <key>application</key>
    <value>demoIstemci</value>
  </headers>
  <body>
    <parameter>city</parameter>
    <marketType>NATURAL_GAS</marketType>
  </body>
</helperDataGetRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<helperDataGetServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <referenceListResponse>
      <key>1</key>
      <description>Tek Devre</description>
    </referenceListResponse>
    <referenceListResponse>
      <key>2</key>
      <description>Çift Devre</description>
    </referenceListResponse>
    <referenceListResponse>
      <key>3</key>
      <description>Üç Devre</description>
    </referenceListResponse>
  </body>
</helperDataGetServiceResponse>
Örnek Json İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "parameter": "city",
  "marketType": "NATURAL_GAS"
 }
}
Örnek Json Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "referenceListResponse": [
   {
    "key": "1",
    "description": "Tek Devre",
    "addition": null
   },
   {
    "key": "2",
    "description": "Çift Devre",
    "addition": null
   },
   {
    "key": "3",
    "description": "Üç Devre",
    "addition": null
   }
  ]
 }
}

2. Eşleşme Servisi

2.1. Period a göre Eşleşme servisi nasıl çağrılır?

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Unresolved directive in parameterService.adoc - include::examples/json/parameter-get-request.xml[]
Sample XML Response
Unresolved directive in parameterService.adoc - include::examples/json/parameter-get-response.xml[]
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "parameterGroupKey": "PARAMETER_GROUP_1",
  "parameterKey": "PARAMETER_KEY_1",
  "effectiveDate": "2017-06-01T00:00:00.000+03:00",
  "marketType": "NATURAL_GAS"
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "parameterGetResponses": [
   {
    "key": "PARAMETER_KEY_1",
    "value": "a"
   }
  ]
 }
}

3. Yardımcı Veri Servisi

3.1. Yardımcı Veri parametreler servisi nasıl çağrılır?

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<helperParameterGetRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</value>
  </headers>
  <headers>
    <key>application</key>
    <value>demoIstemci</value>
  </headers>
  <body>
  </body>
</helperParameterGetRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<helperDataGetServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <referenceListResponse>
      <key>city</key>
      <description>Şehir Bilgisi</description>
    </referenceListResponse>
    <referenceListResponse>
      <key>district</key>
      <description>İlçe Bilgisi</description>
    </referenceListResponse>
  </body>
</helperDataGetServiceResponse>
Örnek Json İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
 }
}
Örnek Json Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "referenceListResponse": [
   {
    "key": "city",
    "description": "Şehir Bilgisi",
    "addition": null
   },
   {
    "key": "district",
    "description": "İlçe Bilgisi",
    "addition": null
   }
  ]
 }
}

4. Operasyon Kod Servisi

4.1. Operasyon Kodu servisi nasıl çağrılır?

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<operationCodeGetRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</value>
  </headers>
  <headers>
    <key>application</key>
    <value>demoIstemci</value>
  </headers>
  <body>
  </body>
</operationCodeGetRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<operationCodeGetServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <operationCodes>
      <id>PARAMETER_KEY_1</id>
      <description>Operasyon Tarih Kayıt</description>
    </operationCodes>
  </body>
</operationCodeGetServiceResponse>
Örnek Json İsteği
{
    "headers": [
        {
            "key": "application",
            "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
        },
        {
            "key": "transactionId",
            "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
        }
    ],
    "body": {
    }
}
Örnek Json Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "operationCodes": [
   {
    "id": 1,
    "description": "Operasyon Tarih Kayıt"
   }
  ]
 }
}

5. Operasyon Tarihçesi Servisi

5.1. Operasyon Tarihçesi servisi nasıl çağrılır?

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<operationHistoryGetRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</value>
    </headers>
    <headers>
        <key>application</key>
        <value>demoIstemci</value>
    </headers>
    <body>
        <userName>demo</userName>
        <operationCode>1</operationCode>
        <operationType>USER</operationType>
        <organizationEic>23</organizationEic>
    </body>
</operationHistoryGetRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<operationHistoryGetServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS</resultType>
    <body>
        <operationHistoryListResponse>
            <id>1</id>
            <organizationEic>23</organizationEic>
            <priority>INFO</priority>
            <operationType>USER</operationType>
            <operationCode>1</operationCode>
            <description>YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir.</description>
        </operationHistoryListResponse>
        <operationHistoryListResponse>
            <id>2</id>
            <organizationEic>23</organizationEic>
            <priority>INFO</priority>
            <operationType>USER</operationType>
            <operationCode>1</operationCode>
            <description>YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir.</description>
        </operationHistoryListResponse>
        <operationHistoryListResponse>
            <id>3</id>
            <organizationEic>23</organizationEic>
            <priority>INFO</priority>
            <operationType>USER</operationType>
            <operationCode>1</operationCode>
            <description>YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir.</description>
        </operationHistoryListResponse>
        <operationHistoryListResponse>
            <id>4</id>
            <organizationEic>23</organizationEic>
            <priority>INFO</priority>
            <operationType>USER</operationType>
            <operationCode>1</operationCode>
            <description>YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir.</description>
        </operationHistoryListResponse>
        <operationHistoryListResponse>
            <id>5</id>
            <organizationEic>23</organizationEic>
            <priority>INFO</priority>
            <operationType>USER</operationType>
            <operationCode>1</operationCode>
            <description>YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir.</description>
        </operationHistoryListResponse>
    </body>
</operationHistoryGetServiceResponse>
Örnek Json İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
                 "startDate": null,
            "endDate": null,
        "userName": "demo",
        "operationCode": "1",
        "operationType": "USER",
        "organizationEic": "23"
 }
}
Örnek Json Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "operationHistoryListResponse": [
   {
    "id": 5,
    "organizationEic": "23",
    "priority": "INFO",
    "operationType": "USER",
    "referenceId": null,
    "operationCode": 1,
    "description": "YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir."
   },
   {
    "id": 4,
    "organizationEic": "23",
    "priority": "INFO",
    "operationType": "USER",
    "referenceId": null,
    "operationCode": 1,
    "description": "YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir."
   },
   {
    "id": 3,
    "organizationEic": "23",
    "priority": "INFO",
    "operationType": "USER",
    "referenceId": null,
    "operationCode": 1,
    "description": "YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir."
   },
   {
    "id": 2,
    "organizationEic": "23",
    "priority": "INFO",
    "operationType": "USER",
    "referenceId": null,
    "operationCode": 1,
    "description": "YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir."
   },
   {
    "id": 1,
    "organizationEic": "23",
    "priority": "INFO",
    "operationType": "USER",
    "referenceId": null,
    "operationCode": 1,
    "description": "YUCEL kullanıcısı DATE tarihinde DATE no lu kaydı kaydetmiştir."
   }
  ]
 }
}

6. Eşleşme Servisi

6.1. Period ile Eşleşme Net Durumları Servisi Nasıl Çağrılır?

Yalnızca Günlük Kontrat ile sorgulama yapılabilir. Period ismi optional bir alandır. Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<matchListByPeriodServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</value>
  </headers>
  <headers>
    <key>application</key>
    <value>demoIstemci</value>
  </headers>
  <body>
    <contractName>GG20180504N2</contractName>
  </body>
</matchListByPeriodServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<matchListByPeriodServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <transactionId>57a064d5-2eb3-4a0b-bc71-7679d68e5961</transactionId>
  <body>
    <contractName>GG20180515</contractName>
    <periodResponses>
      <period>
        <value>P1</value>
        <text>Between G-1 hour 08:00 and G-1 hour 16:00</text>
      </period>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X000000011355I</value>
          <text>11355 Kısa ad</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>BUY</value>
          <text>Buy</text>
        </direction>
        <matchQuantity>174</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X000000011635C</value>
          <text>DPK-Test29 Firması</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>BUY</value>
          <text>Buy</text>
        </direction>
        <matchQuantity>124</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X000000011634E</value>
          <text>DPK-Test30 Firması</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>SELL</value>
          <text>Sell</text>
        </direction>
        <matchQuantity>169</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X0000000117447</value>
          <text>BOTAŞ İLETİM KISA</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>SELL</value>
          <text>Sell</text>
        </direction>
        <matchQuantity>129</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
    </periodResponses>
    <periodResponses>
      <period>
        <value>P2</value>
        <text>Between G-1 hour 16:01 and G hour 16:45</text>
      </period>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X000000011355I</value>
          <text>11355 Kısa ad</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>BUY</value>
          <text>Buy</text>
        </direction>
        <matchQuantity>741</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X000000011634E</value>
          <text>DPK-Test30 Firması</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>SELL</value>
          <text>Sell</text>
        </direction>
        <matchQuantity>686</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
      <periodMatchResponse>
        <organization>
          <value>40X0000000117447</value>
          <text>BOTAŞ İLETİM KISA</text>
        </organization>
        <direction>
          <value>SELL</value>
          <text>Sell</text>
        </direction>
        <matchQuantity>55</matchQuantity>
      </periodMatchResponse>
    </periodResponses>
  </body>
</matchListByPeriodServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "contractName": "GG20180515"
 }
}
Sample Json Response
{
  "resultCode": "0",
  "resultDescription": "OK",
  "resultType": "SUCCESS",
  "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
  "body": {
    "contractName": "GG20180515",
    "periodResponses": [
      {
        "period": {
          "value": "P1",
          "text": "Between G-1 hour 08:00 and G-1 hour 16:00"
        },
        "periodMatchResponse": [
          {
            "organization": {
              "value": "40X000000011355I",
              "text": "11355 Kısa ad"
            },
            "direction": {
              "value": "BUY",
              "text": "Buy"
            },
            "matchQuantity": 174
          },
          {
            "organization": {
              "value": "40X000000011635C",
              "text": "DPK-Test29 Firması"
            },
            "direction": {
              "value": "BUY",
              "text": "Buy"
            },
            "matchQuantity": 124
          },
          {
            "organization": {
              "value": "40X000000011634E",
              "text": "DPK-Test30 Firması"
            },
            "direction": {
              "value": "SELL",
              "text": "Sell"
            },
            "matchQuantity": 169
          },
          {
            "organization": {
              "value": "40X0000000117447",
              "text": "BOTAŞ İLETİM KISA"
            },
            "direction": {
              "value": "SELL",
              "text": "Sell"
            },
            "matchQuantity": 129
          }
        ]
      },
      {
        "period": {
          "value": "P2",
          "text": "Between G-1 hour 16:01 and G hour 16:45"
        },
        "periodMatchResponse": [
          {
            "organization": {
              "value": "40X000000011355I",
              "text": "11355 Kısa ad"
            },
            "direction": {
              "value": "BUY",
              "text": "Buy"
            },
            "matchQuantity": 741
          },
          {
            "organization": {
              "value": "40X000000011634E",
              "text": "DPK-Test30 Firması"
            },
            "direction": {
              "value": "SELL",
              "text": "Sell"
            },
            "matchQuantity": 686
          },
          {
            "organization": {
              "value": "40X0000000117447",
              "text": "BOTAŞ İLETİM KISA"
            },
            "direction": {
              "value": "SELL",
              "text": "Sell"
            },
            "matchQuantity": 55
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

6.2. Bölgesel Kontrat ile Eşleşme Net Durum Servisi Nasıl Çağırılır?

Yalnızca Bölgesel Kontrat ile sorgulama yapılabilir.

Servis parametre detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<matchListByRegionalServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <contractName>GG20180222N1</contractName>
    </body>
</matchListByRegionalServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<matchListByRegionalServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <transactionId>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</transactionId>
  <body>
    <regionalResponses>
      <organization>
        <value>40X0000000117447</value>
        <text>BOTAŞ İLETİM KISA</text>
      </organization>
      <direction>
        <value>SELL</value>
        <text>Sell</text>
      </direction>
      <matchQuantity>4500</matchQuantity>
      <contractName>GG20180222N1</contractName>
      <pointName>TRKG</pointName>
    </regionalResponses>
    <regionalResponses>
      <organization>
        <value>40X000000011598T</value>
        <text>STP RED</text>
      </organization>
      <direction>
        <value>BUY</value>
        <text>Buy</text>
      </direction>
      <matchQuantity>4500</matchQuantity>
      <contractName>GG20180222N1</contractName>
      <pointName>TRKG</pointName>
    </regionalResponses>
  </body>
</matchListByRegionalServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "contractName": "GG20180222N1"
 }
}
Sample Json Response
{
  "resultCode": "0",
  "resultDescription": "OK",
  "resultType": "SUCCESS",
  "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
  "body": {
    "regionalResponses": [
      {
        "organization": {
          "value": "40X0000000117447",
          "text": "BOTAŞ İLETİM KISA"
        },
        "direction": {
          "value": "SELL",
          "text": "Sell"
        },
        "matchQuantity": 4500,
        "contractName": "GG20180222N1",
        "pointName": "TRKG"
      },
      {
        "organization": {
          "value": "40X000000011598T",
          "text": "STP RED"
        },
        "direction": {
          "value": "BUY",
          "text": "Buy"
        },
        "matchQuantity": 4500,
        "contractName": "GG20180222N1",
        "pointName": "TRKG"
      }
    ]
  }
}

7. Dizinler

7.1. Aktif Kontratlara Ait Eşleşme Servisi

POST /activecontracts/matchings

7.1.1. Açıklama

Aktif Kontratlara Ait Eşleşmeleri Döner

7.1.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

activeContractMatchingRequest

7.1.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

activeContractMatchingResponse

7.1.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.1.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.1.6. Etiketler

 • active-contracts-match

7.2. Teklif Tarihçesi Listeleme

POST /bid-history/list

7.2.1. Açıklama

Teklif Tarihçesi Listeleme

7.2.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidHistoryListServiceRequest

7.2.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidHistoryListServiceResponse

7.2.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.2.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.2.6. Etiketler

 • bid-history

7.3. Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi

POST /bid-history/listbymatch

7.3.1. Açıklama

Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi

7.3.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidHistoryListByMatchServiceRequest

7.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidHistoryListByMatchServiceResponse

7.3.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.3.6. Etiketler

 • bid-history

7.4. Teklif Eşleşme Durumlarını Listeleme Servisi

POST /bid-match-status/list

7.4.1. Açıklama

Teklif Eşleşme Durumlarını Listeleme Servisi

7.4.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidMatchStatusListServiceRequest

7.4.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidMatchStatusListServiceResponse

7.4.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.4.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.4.6. Etiketler

 • bid-match-status

7.5. Teklif Durum Adları Listesi

POST /bid-status/list

7.5.1. Açıklama

Teklif Durumlarını Listeler

7.5.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidStatusListServiceRequest

7.5.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidStatusListServiceResponse

7.5.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.5.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.5.6. Etiketler

 • bid-status

7.6. #{BID_TYPE_LIST_NAME}

POST /bid-type/list

7.6.1. Açıklama

Teklif Tiplerinin Adlarını Listeler

7.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidTypeListServiceRequest

7.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidTypeListServiceResponse

7.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.6.6. Etiketler

 • bid-type

7.7. Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servisi

POST /bid-update-reason/list

7.7.1. Açıklama

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servisi

7.7.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

bidUpdateReasonListServiceRequest

7.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidUpdateReasonListServiceResponse

7.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.7.6. Etiketler

 • bid-update-reason

7.8. Teklif Get Servisi

POST /bid/get

7.8.1. Açıklama

Teklif Eşleşmeleri Servisi

7.8.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

bidGetServiceRequest

7.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidGetServiceResponse

7.8.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.8.6. Etiketler

 • bid

7.9. Teklif ID İle Teklif Getirme Servisi

POST /bid/getbyid

7.9.1. Açıklama

Teklif ID İle Teklif Getirme Servisi

7.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

bidGetByIdServiceRequest

7.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidGetByIdServiceResponse

7.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.9.6. Etiketler

 • bid

7.10. Kontrattan Teklif Listeleme Servisi

POST /bid/listbycontract

7.10.1. Açıklama

Verilen kontrat adından ve durumundan kontratları listeler

7.10.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

bidByContractServiceRequest

7.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

bidGetServiceResponse

7.10.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

7.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

7.10.6. Etiketler

 • bid

7.11. #{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY}

POST /contract-configuration/declareExtraordinaryDay

7.11.1. Açıklama

{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY_DESCRIPTION}

1.1. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcServiceRequest

1.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcResponse

1.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.5. Etiketler

 • contract-configuration

1.6. Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama

POST /contract-configuration/get

1.6.1. Açıklama

{CONTRACT_CONFIGURATION_GET_DESCRIPTION}

1.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractConfigurationGetServiceRequest

1.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractConfigurationGetServiceResponse

1.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.6.6. Etiketler

 • contract-configuration

1.7. Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama

POST /contract-configuration/list-by-extraOrdinary

1.7.1. Açıklama

Olaganüstü gün değeri ile Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama

1.7.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcServiceRequest

1.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcServiceResponse

1.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.7.6. Etiketler

 • contract-configuration

1.8. CONTRACT_GATE_LIST_NAME

POST /contract-gate/list

1.8.1. Açıklama

CONTRACT_GATE_LIST_DESCRIPTION

1.8.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractGateListServiceRequest

1.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractGateListServiceResponse

1.8.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.8.6. Etiketler

 • contract-gate

1.9. Aktif Kapıları Listeleme Servisi

POST /contract-gate/list-active

1.9.1. Açıklama

Kontrat Adına Göre Aktif Kapıları Listeleme Servisi

1.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractGateListActiveServiceRequest

1.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractGateListServiceResponse

1.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.9.6. Etiketler

 • contract-gate

1.10. Kontrat Durum Adlarını Listeler

POST /contract-status/list

1.10.1. Açıklama

Kontratın Olabileceği Durumlar Listesi

1.10.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractStatusListServiceRequest

1.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractStatusListServiceResponse

1.10.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.10.6. Etiketler

 • contract-status

1.11. Kontrat Tiplerini Listeleme Servisi

POST /contract-type/list

1.11.1. Açıklama

Kontrat Tiplerini Listeleme Servisi

1.11.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractTypeListServiceRequest

1.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractTypeListServiceResponse

1.11.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.11.6. Etiketler

 • contract-type

1.12. Kontrat Getirme Servisi

POST /contract/get

1.12.1. Açıklama

Kontrat Getirme Servisi

1.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

contractGetServiceRequest

1.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractGetServiceResponse

1.12.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.12.6. Etiketler

 • contract

1.13. Kontrat Listesi Servisi

POST /contract/list

1.13.1. Açıklama

Verilen Parametrelere göre Kontrat Listesi Dönen Servis

1.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

contractListServiceRequest

1.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractListServiceResponse

1.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.13.6. Etiketler

 • contract

1.14. Kontratda İşlem Yapmış Organizasyonların Eşleşme Raporu

POST /contract/organization-report

1.14.1. Açıklama

Kontratda İşlem Yapmış Organizasyonların Eşleşme Raporu

1.14.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

organizationMatchReportServiceRequest

1.14.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

organizationMatchReportServiceResponse

1.14.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.14.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.14.6. Etiketler

 • contract

1.15. Aktif Noktasal Bölgesel Kontratları Listeleme Servisi

POST /contract/regional

1.15.1. Açıklama

Teklif verilebilecek yada yakın zamanda teklif verilmeye açılacak olan noktasal bölgesel kontratları listeler.

1.15.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

contractListServiceRequest

1.15.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

regionalContractResponse

1.15.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.15.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.15.6. Etiketler

 • contract

1.16. Aktif Kontratları Listeleme Servisi

POST /contract/standart

1.16.1. Açıklama

Teklif verilebilecek yada yakın zamanda teklif verilmeye açılacak olan kontratları listeler.

1.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Header

stp-service-ticket
gerekli

STP Servis ST Header

string

Body

body
opsiyonel

contractListServiceRequest

1.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractSummaryResponse

1.16.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.16.6. Etiketler

 • contract

1.17. Son Net Durumu Listeleme Servisi

POST /daily-financial-status/current-status

1.17.1. Açıklama

Organizasyonun o anki net durumunu listeler.

1.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

currentStatusServiceRequest

1.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

currentStatusServiceResponse

1.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.17.6. Etiketler

 • daily-financial-status

1.18. Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servisi

POST /daily-financial-status/process-limit

1.18.1. Açıklama

Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servisi

1.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

dailyFinancialStatusProcessLimitServiceRequest

1.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

dailyFinancialStatusProcessLimitServiceResponse

1.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.18.6. Etiketler

 • daily-financial-status

1.19. Yön Adları Listesi

POST /direction/list

1.19.1. Açıklama

Bir Teklifin Alabileceği Yön Adlarının Listesi

1.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

directionListServiceRequest

1.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

directionListServiceResponse

1.19.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.19.6. Etiketler

 • direction

1.20. Tüm Gas Günleri

POST /gas-day/all

1.20.1. Açıklama

Tüm Gaz Günlerini Dönen Servis

1.20.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

gasDayListServiceRequest

1.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

gasDayListServiceResponse

1.20.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.20.6. Etiketler

 • gas-day

1.21. Gaz Günü Getirir

POST /gas-day/get

1.21.1. Açıklama

Gaz Gününü Getirir

1.21.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

gasDayGetServiceRequest

1.21.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

gasDayGetServiceResponse

1.21.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.21.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.21.6. Etiketler

 • gas-day

1.22. Gaz Günü Listesi

POST /gas-day/list

1.22.1. Açıklama

Gaz Günü Listesi

1.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

gasDayListServiceRequest

1.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

gasDayListServiceResponse

1.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.22.6. Etiketler

 • gas-day

1.23. Gaz Günü Kaydetme

POST /gas-day/save

1.23.1. Açıklama

Gaz Günü Kaydetme

1.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

gasDaySaveServiceRequest

1.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

gasDaySaveServiceResponse

1.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.23.6. Etiketler

 • gas-day

1.24. Kontrat Kapısı Statü Listesi Servisi

POST /gate-status/list

1.24.1. Açıklama

Tüm Kontrat Statülerini Dönen Servis

1.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

contractGateStatusListServiceRequest

1.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

contractGateStatusListServiceResponse

1.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.24.6. Etiketler

 • gate-status

1.25. Piyasa Fiyatı

POST /market-price/get

1.25.1. Açıklama

Piyassa Fiyatı Notları

1.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

marketPriceGetRequest

1.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

marketPriceGetServiceResponse

1.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.25.6. Etiketler

 • market-price

1.26. Organizasyon bazında bir kontrata ait aktif eşleşme netleri

POST /match/current-status

1.26.1. Açıklama

Organizasyon bazında bir kontrata ait aktif eşleşme netleri

1.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchCurrentStatusServiceRequest

1.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchCurrentStatusServiceResponse

1.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.26.6. Etiketler

 • match

1.27. Eşleşme Listesi

POST /match/list

1.27.1. Açıklama

Eşleşme Listesi Açıklaması

1.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListServiceRequest

1.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchListServiceResponse

1.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.27.6. Etiketler

 • match

1.28. Eşleşme Detayı Listesi

POST /match/list-detail

1.28.1. Açıklama

Eşleşme Detay Listesini Getirir

1.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListServiceRequest

1.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchDetailListServiceResponse

1.28.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.28.6. Etiketler

 • exist

 • match

1.29. Teklife Ait Eşleşmeleri Listeleme

POST /match/listbybid

1.29.1. Açıklama

Teklife ait eşleşmeleri listeleme servisi.

1.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListByBidServiceRequest

1.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchListServiceResponse

1.29.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.29.6. Etiketler

 • match

1.30. Teklif Eşleşme Kontract ile Listeleme

POST /match/listbycontract

1.30.1. Açıklama

Teklif eşleşmelerini kontrata göre listeleyen servistir.

1.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListByContractServiceRequest

1.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchDetailListServiceResponse

1.30.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.30.6. Etiketler

 • match

1.31. Organizasyonu Eşleşme Listesi

POST /match/listbycontractorg

1.31.1. Açıklama

Organizasyonun İlgili Kontratdaki Eşleşme Listesi

1.31.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListByContractOrgServiceRequest

1.31.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

organizationMatchListServiceResponse

1.31.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.31.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.31.6. Etiketler

 • match

1.32. İletimin Günlük Kontrat ile Eşleşme Net Durumunu Sorgulaması

POST /match/listbyperiod

1.32.1. Açıklama

İletimin Günlük Kontrat ile Eşleşme Net Durumunu Sorgulaması

1.32.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListByPeriodServiceRequest

1.32.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchListByPeriodServiceResponse

1.32.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.32.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.32.6. Etiketler

 • match

1.33. İletimin Bölgesel Kontrat ile Eşleşme Net Durumunu Sorgulaması

POST /match/listbyregional

1.33.1. Açıklama

İletimin Bölgesel Kontrat ile Eşleşme Net Durumunu Sorgulaması

1.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListByRegionalServiceRequest

1.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchListByRegionalServiceResponse

1.33.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.33.6. Etiketler

 • match

1.34. Eşleşme Listesi

POST /match/listbyselfcontract

1.34.1. Açıklama

Eşleşme Listesi Açıklaması

1.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

matchListBySelfContractServiceRequest

1.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

matchListServiceResponse

1.34.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.34.6. Etiketler

 • match

1.35. İtiraz Durum Listesi

POST /objection-status/list

1.35.1. Açıklama

İtiraz durumlarını listeler

1.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

objectionStatusListServiceRequest

1.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

objectionStatusListServiceResponse

1.35.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.35.6. Etiketler

 • objection-status

1.36. İtiraz Tipi listesi

POST /objection-type/list

1.36.1. Açıklama

İtiraz Tipi Listesini Getirir

1.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

objectionTypeListServiceRequest

1.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

objectionTypeListServiceResponse

1.36.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.36.6. Etiketler

 • objection-type

1.37. İtiraz Oluşturma

POST /objection/create

1.37.1. Açıklama

İtiraz Oluşturma

1.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

objectionCreateServiceRequest

1.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

objectionCreateServiceResponse

1.37.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.37.6. Etiketler

 • objection

1.38. İtiraz Bilgisi

POST /objection/get

1.38.1. Açıklama

İtiraza Ait Bilgileri Getirir

1.38.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

objectionGetServiceRequest

1.38.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

objectionGetServiceResponse

1.38.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.38.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.38.6. Etiketler

 • objection

1.39. İtiraz Cevaplama

POST /objection/reply

1.39.1. Açıklama

İtiraz Cevaplama

1.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

objectionReplyServiceRequest

1.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

objectionReplyServiceResponse

1.39.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.39.6. Etiketler

 • objection

1.40. Sebep Kodu Listeleme

POST /reason-code/list

1.40.1. Açıklama

Sebep kodları listeleme servisi.

1.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Body

body
opsiyonel

reasonCodeListServiceRequest

1.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

reasonCodeListOrcServiceResponse

1.40.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.40.6. Etiketler

 • reason-code

8. Tanımlar

8.1. ActiveContractMatchingRequestBody

Aktif Kontrat Eşleşme Sorgusu İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractNames
gerekli

Kontrat adları

< string > array

8.2. ActiveContractMatchingResponseBody

Aktif Kontratlara Ait Eşleşme Sonucu İçeriği

İsim Açıklama Şema

matchings
opsiyonel

< Match > array

8.3. AmountPrice

Miktar Fiyat İkilisi

İsim Açıklama Şema

amount
opsiyonel

Miktar

integer(int64)

price
opsiyonel

Fiyat

number

8.4. BidByContractServiceRequestBody

Kontrat Adı ve Durumundan Teklif Listeleme İsteği

İsim Açıklama Şema

bidId
opsiyonel

Teklif ID

string

bidStatusNames
opsiyonel

BID_STATUS_NAME

< string > array

contractNames
gerekli

Kontrat Durumu

< string > array

8.5. BidGetByIdServiceRequestBody

Teklif ID İle Teklif Getirme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

bidId
gerekli

Teklif ID

string

8.6. BidGetByIdServiceResponseBody

Teklif ID İle Teklif Getirme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

bid
opsiyonel

BidResponse

8.7. BidGetServiceRequestBody

Teklif Get Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

bidEndDate
gerekli

Teklif Bitiş Tarihi

string(date-time)

bidStartDate
gerekli

Teklif Başlangıç Tarihi

string(date-time)

marketDayType
gerekli

Piyasa Gün Tipi

enum (GASDAY, GASWEEK, ALL)

8.8. BidGetServiceResponseBody

Teklif Get Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

bidResponses
opsiyonel

< BidResponse > array

8.9. BidHistoryListByMatchRequestBody

Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

matchId
gerekli

Eşleşme ID

string

8.10. BidHistoryListByMatchResponse

Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

purchaseBidHistoryList
opsiyonel

< BidHistoryResponse > array

saleBidHistoryList
opsiyonel

< BidHistoryResponse > array

8.11. BidHistoryListRequestBody

Teklif Tarihçesi Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

bidIds
opsiyonel

Teklif ID

< string > array

8.12. BidHistoryListResponse

Teklif Tarihçesi Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

bidHistoryList
opsiyonel

< BidHistoryResponse > array

partialMatchAverage
opsiyonel

number

8.13. BidHistoryResponse

Teklif Tarihçesi Cevabı

İsim Açıklama Şema

bidDate
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

bidExpiredDate
opsiyonel

string(date-time)

bidHistoryId
opsiyonel

Teklif Tarihçe Id

integer(int64)

bidPointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

bidPrice
opsiyonel

Teklif Fiyat

number

bidQuantity
opsiyonel

Teklif Miktar

integer(int64)

bidState
opsiyonel

Teklif State

StringType

bidType
opsiyonel

Teklif Tip

StringType

contractName
opsiyonel

Teklif Kontrat

string

direction
opsiyonel

İşlem

StringType

id
opsiyonel

Teklif ID

string

matchId
opsiyonel

Eşleşme ID

string

matchPrice
opsiyonel

Eşleşme Fiyatı

number

matchQuantity
opsiyonel

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

matchState
opsiyonel

Teklif Eşleşme Durumu

StringType

matchStatus
opsiyonel

Teklif Eşleşme Durumu

StringType

matchVersion
opsiyonel

integer(int32)

modifyDate
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

organizationName
opsiyonel

Organizasyon ismi.

string

organizationShortName
opsiyonel

Organizasyon kısa ismi.

string

purchaseOrgName
opsiyonel

Organizasyon ismi.

string

queueTime
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

remainingQuantity
opsiyonel

Teklif Kalan Miktarı

integer(int64)

saleOrgName
opsiyonel

Organizasyon ismi.

string

status
opsiyonel

Teklif Durum

StringType

updateReason
opsiyonel

Teklif Güncelleme Sebebi

StringType

user
opsiyonel

Teklif Kullanıcı

string

8.14. BidMatchStatusListRequestBody

Teklif Eşleşme Durumları Listeleme Servis İsteği

Tip : object

8.15. BidMatchStatusListResponse

Teklif Eşleşme Durumları Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

bidMatchStatusList
opsiyonel

< BidMatchStatusResponse > array

8.16. BidMatchStatusResponse

Teklif Eşleşme Durumları Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Teklif Eşleşme Durumu Dil Seçenekleri

LocalizationResponse

name
gerekli

Teklif Eşleşme Durumu Adı

string

8.17. BidResponse

Bid Get Service Response

İsim Açıklama Şema

bidDate
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

bidExpiredDate
opsiyonel

string(date-time)

bidPointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

bidPrice
opsiyonel

Teklif Fiyat

number

bidProcess
opsiyonel

Teklif Süreci

StringType

bidQuantity
opsiyonel

Teklif Miktar

integer(int64)

bidState
opsiyonel

Teklif State

StringType

bidType
opsiyonel

Teklif Tip

StringType

contractName
opsiyonel

Teklif Kontrat

string

direction
opsiyonel

İşlem

StringType

id
opsiyonel

Teklif ID

string

matchingStatus
opsiyonel

Teklif Eşleşme Durumu

StringType

modifyDate
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

organizationEic
opsiyonel

Organizasyon EIC

string

organizationInfo
opsiyonel

Organizasyon

StringType

queueTime
opsiyonel

Teklif Tarih

string(date-time)

remainingQuantity
opsiyonel

= {BID_REMANING_QUANTITY}

integer(int64)

status
opsiyonel

Teklif Durum

StringType

updateReason
opsiyonel

Teklif Güncelleme Sebebi

StringType

user
opsiyonel

Teklif Kullanıcı

string

version
opsiyonel

Teklif Versiyonu

integer(int32)

8.18. BidStatusListRequestBody

Teklif Durum Listesi İstek Gövdesi

Tip : object

8.19. BidStatusListResponseBody

Teklif Durum Listesi İstek Cevabı Gövdesi

İsim Açıklama Şema

bidStatuses
opsiyonel

< StringType > array

8.20. BidTypeListRequestBody

Teklif Tipi Listesi İstek Gövdesi

Tip : object

8.21. BidTypeListResponseBody

Teklif Tipi Listesi İstek Cevabı Gövdesi

İsim Açıklama Şema

bidTypes
opsiyonel

< StringType > array

8.22. BidUpdateReasonListRequestBody

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servis İsteği

Tip : object

8.23. BidUpdateReasonListResponse

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

bidUpdateReasonList
opsiyonel

< BidUpdateReasonResponse > array

8.24. BidUpdateReasonResponse

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Teklif Güncelleme Sebebi Dil Seçenekleri

LocalizationResponse

name
gerekli

Teklif Güncelleme Sebebi Adı

string

8.25. BlockingAmount

Bloke Tutar

İsim Açıklama Şema

amount
gerekli

Tutar

number

gasDay
gerekli

Referans Zaman

string(date-time)

8.26. Collateral

Teminat

İsim Açıklama Şema

amount
gerekli

Tutar

number

referenceTime
gerekli

Referans Zaman

string(date-time)

8.27. ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcRequestBody

{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY_SERVICE_REQUEST}

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

extraOrdinaryReason
gerekli

= {CONTRACT_CONF_EXTRAORDINARY_REASON}

string

1.1. ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcResponse

{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY_SERVICE_RESPONSE}

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.1. ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcResponseBody

{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY_SERVICE_RESPONSE}

İsim Açıklama Şema

beforeDRPDayPrice
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_BEFORE_DRP_DAY_PRICE}

number

effectedContractName
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_EFFECTED_CONTRACT_NAME}

string

extraOrdinaryReason
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_EXTRAORDINARY_REASON}

string

updatedDRP
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_UPDATED_DRP}
Varsayılan : false

boolean

1.1. ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcServiceRequest

{CONTRACT_CONF_DECLARE_EXTRAORDINARY_DAY_SERVICE_REQUEST}

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationDeclareExtraOrdinaryDayOrcRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.1. ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcRequestBody

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

extraOrdinary
opsiyonel

Kontrat Adı
Varsayılan : false

boolean

1.2. ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcResponseBody

Kontrat Konfigurasyonları Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractConfigurationExtraOrdinaryList
opsiyonel

< ContractConfigurationExtraOrdinaryOrcResponse > array

1.3. ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcServiceRequest

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.4. ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcServiceResponse

Kontrat Konfigurasyonları Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationExtraOrdinaryListOrcResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.5. ContractConfigurationExtraOrdinaryOrcResponse

Kontrat Konfigurasyonları Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

beforeDRP
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_BEFORE_DRP}

number

contractName
opsiyonel

Kontrat Adı

string

extraOrdinary
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_EXTRAORDINARY}
Varsayılan : false

boolean

extraordinaryReason
opsiyonel

= {CONTRACT_CONF_EXTRAORDINARY_REASON}

string

1.6. ContractConfigurationGetRequestBody

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

1.7. ContractConfigurationGetResponseBody

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

baseCoefficient
opsiyonel

Taban Fiyat Çarpım Katsayısı

number

ceilingCoefficient
opsiyonel

Tavan Fiyat Çarpım Katsayısı

number

contractConfId
opsiyonel

Kontrat Konfigurasyon Id

integer(int64)

dapFinalDate
opsiyonel

Gün Öncesi Fiyatı Kesinleşme Tarihi

string(date-time)

dapScopeDate
opsiyonel

Gün Öncesi Fiyatı Kapsam Tarihi

string(date-time)

grpFinalDate
opsiyonel

Gaz Referans Fiyatı Kesinleşme Tarihi

string(date-time)

grpScopeDate
opsiyonel

Gaz Referans Fiyatı Kapsam Tarihi

string(date-time)

lpa
opsiyonel

Son Fiyat Ortalaması (Eşleşme fiyatı)

integer(int64)

lqa
opsiyonel

Son Miktar Ortalaması (Eşleşme miktarı)

integer(int64)

marketBasePrice
opsiyonel

Piyasa Taban Fiyatı

number

marketCeilingPrice
opsiyonel

Piyasa Tavan Fiyatı

number

marketMaxQuantity
opsiyonel

Piyasa Max Miktarı

integer(int64)

marketMinQuantity
opsiyonel

Piyasa Min Miktarı

integer(int64)

nbpOpenTime
opsiyonel

Ulusal Dengeleme Noktası Açık Kalma Süresi

number

objectionTime
opsiyonel

İtiraz Zamanı

number

retrospectiveAverage
opsiyonel

Gaz Referans Fiyatı Geriye Dönük Ortalaması

number

transmissionBasePrice
opsiyonel

İletim Taban Fiyatı

number

transmissionBasePriceFormula
opsiyonel

İletim Taban Fiyat Hesaplama Formülü

string

transmissionCeilingPrice
opsiyonel

İletim Tavan Fiyatı

number

transmissionCeilingPriceFormula
opsiyonel

İletim Tavan Fiyat Hesaplama Formülü

string

transmissionMaxQuantity
opsiyonel

İletim Max Miktarı

integer(int64)

transmissionMinQuantity
opsiyonel

İletim Min Miktarı

integer(int64)

1.8. ContractGateListActiveRequestBody

Aktif Kontrat Kapıları Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

string

1.9. ContractGateListRequestBody

Kontrat Kapı Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractGateTypeName
gerekli

CONTRACT_GATE_LIST_REQ_TYPE_NAME

string

gasDayDate
gerekli

CONTRACT_GATE_LIST_REQ_GAS_DAY_DATE

string(date-time)

1.10. ContractGateListResponse

Kontrat Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractGateList
opsiyonel

< ContractGateResponse > array

1.11. ContractGateResponse

{CONTRACT_GATE_SERVICE_RESPONSE}

İsim Açıklama Şema

announcementDate
opsiyonel

Kontrat Duyuru Zamanı

string(date-time)

contractGateId
opsiyonel

Kontrat Kapı id

integer(int64)

contractName
opsiyonel

Kontrat Adı

string

contractType
opsiyonel

Kontrat Tipi

ContractTypeResponse

directionResponse
opsiyonel

Yön Cevabı

DirectionResponse

endDate
opsiyonel

Bitiş Tarihi

string(date-time)

gateStatusResponse
opsiyonel

Kapı Durumu

ContractGateStatusResponse

gateTypeResponse
opsiyonel

Kapı Adı

ContractGateTypeResponse

physicalPointIds
opsiyonel

Fiziksel Noktalar

< integer(int64) > array

quantity
opsiyonel

Miktar

integer(int64)

startDate
opsiyonel

Başlangıç Tarihi

string(date-time)

transmissionBidActivate
opsiyonel

İletim için teklif aktifleşme zamanı

string(date-time)

1.12. ContractGateStatusListRequestBody

Kontrat Kapısı Statü Listesi Servisi İsteği

Tip : object

1.13. ContractGateStatusListResponseBody

Kontrat Kapısı Statü Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractGateStatuses
opsiyonel

< StringType > array

1.14. ContractGateStatusResponse

Kapı Durumu Cevabı

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Bölgesel Dili

LocalizationResponse

name
gerekli

Kapı Durumu

string

1.15. ContractGateTypeResponse

Kontrat Kapı Tipi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Bölgesel Dili

LocalizationResponse

name
gerekli

Kapı Adı

string

1.16. ContractGetRequestBody

Kontrat Getirme İstek İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

1.17. ContractGetResponseBody

Kontrat Getirme Cevap İçeriği

İsim Açıklama Şema

contract
opsiyonel

ContractResponse

1.18. ContractListRequestBody

Kontrat Listeleme Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

activationDate
opsiyonel

Aktivasyon Tarihi

string(date-time)

contractStatusNames
gerekli

Kontrat Durumu

< string > array

contractTypeName
opsiyonel

Kontrat Tipi

string

gasDayDate
opsiyonel

Gaz Günü

string(date-time)

1.19. ContractListResponse

Kontrat Listeleme Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractList
opsiyonel

< ContractResponse > array

1.20. ContractResponse

Kontrat Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

activationDate
gerekli

Kontrat Aktifleşme Zamanı

string(date-time)

closeDate
gerekli

Kontrat Kapanış Zamanı

string(date-time)

contractGateList
gerekli

Kontrat Kapı Listesi

ContractGateListResponse

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

contractStatus
gerekli

Kontrat Durumu

ContractStatusResponse

contractType
gerekli

Kontrat Tipi

ContractTypeResponse

createDate
gerekli

Kontrat Oluşturulma Zamanı

string(date-time)

gasDays
gerekli

= {CONTRACT_GAS_DAYS}

< GasDay > array

1.21. ContractStatusListRequestBody

Kontrat Durumu Listesi İstek Gövdesi

Tip : object

1.22. ContractStatusListResponseBody

Kontrat Durumu Listesi İstek Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractStatuses
opsiyonel

< StringType > array

1.23. ContractStatusResponse

Kontrat Durum Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Bölgesel Dili

LocalizationResponse

name
gerekli

Kontrat Durumu

string

1.24. ContractSummary

{CONTRACT_SUMMARY}

İsim Açıklama Şema

bestAmountPriceBuying
gerekli

En İyi Alış

AmountPrice

bestAmountPriceSelling
gerekli

En İyi Satış

AmountPrice

closingTime
gerekli

Kontrat Kapanış Zamanı

string(date-time)

deliveryDays
gerekli

Gaz Teslim Günleri

< string(date-time) > array

gasDays
gerekli

= {CONTRACT_GAS_DAYS}

< GasDay > array

highestMatchingPrice
gerekli

En Yüksek Eşleşme Fiyatı

number

lastMatchingPrice
gerekli

Son Eşleşme Fiyatı

number

lowestMatchingPrice
gerekli

En Düşük Eşleşme Fiyatı

number

name
gerekli

Kontrat Adı

string

status
gerekli

Kontrat Statüsü

StringType

type
gerekli

Tip

StringType

weightedAverage
gerekli

Ağırlıklı Ortalama

number

1.1. ContractSummaryResponseBody

Aktif Kontratları Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

contracts
opsiyonel

< ContractSummary > array

1.2. ContractTypeListRequestBody

Kontrat Tipi Listesi İstek Gövdesi

Tip : object

1.3. ContractTypeListResponseBody

Kontrat Tipi Listesi İstek Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractTypes
opsiyonel

< StringType > array

1.4. ContractTypeResponse

{CONTRACT_TYPE_LIST_SERVICE_RESPONSE}

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Bölgesel Dili

LocalizationResponse

name
gerekli

Kontrat Tipi

string

1.5. CurrentNetFinancialStatus

Son Finansal Durum

İsim Açıklama Şema

advancePaymentDate
opsiyonel

Avans Ödeme Günü

string(date-time)

advancePaymentDayNetFinancialStatus
gerekli

Avans Ödeme Günü Net Mali Durumu

number

financialStatusItems
opsiyonel

< NetFinancialStatus > array

gasday
gerekli

Kontrat Gaz Günü

string(date-time)

processLimit
gerekli

İşlem Limiti

number

1.6. CurrentStatusServiceRequestBody

Son Net Durumu Listeleme Servis İsteği

Tip : object

1.7. CurrentStatusServiceResponseBody

Son Net Durumu Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

blockingAmounts
opsiyonel

< BlockingAmount > array

collaterals
opsiyonel

< Collateral > array

netstatuses
opsiyonel

< CurrentNetFinancialStatus > array

organization
gerekli

Organizasyon ismi.

StringType

1.8. DailyFinancialStatusProcessLimitRequestBody

Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servisi İstek İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

1.9. DailyFinancialStatusProcessLimitResponseBody

Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servisi Cevap İçeriği

İsim Açıklama Şema

processLimit
gerekli

İşlem Limiti

number

1.10. DirectionListRequestBody

Yön Listesi İstek Gövdesi

Tip : object

1.11. DirectionListResponseBody

Yön Listesi İstek Cevabı

İsim Açıklama Şema

directionList
opsiyonel

< StringType > array

1.12. DirectionResponse

Yön Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

localization
gerekli

Bölgesel Dili

LocalizationResponse

name
gerekli

Yön Adı

string

1.13. GasDay

Kontrat Gaz Günü

İsim Açıklama Şema

advancePaymentDate
opsiyonel

Avans Ödeme Günü

string(date-time)

gasDayDate
opsiyonel

Gaz Günü

string(date-time)

gasDayId
opsiyonel

Gaz Günü ID

integer(int64)

gasDeliveryEndDate
opsiyonel

Gaz Teslim Bitiş Tarihi

string(date-time)

gasDeliveryStartDate
opsiyonel

Gaz Teslim Başlangıç Tarihi

string(date-time)

registrationPeriodId
opsiyonel

Gaz Günü Kayıt Period ID

integer(int64)

1.14. GasDayGetRequestBody

Gaz Günü Getirme İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

gasDayDate
gerekli

Gaz Günü

string(date-time)

1.15. GasDayGetResponseBody

Gaz Günü Getirme İstek Cevabı

İsim Açıklama Şema

gasDayGetResponse
opsiyonel

GasDayResponse

1.16. GasDayListRequestBody

Gaz Günü Listeleme İstek Gövdesi

Tip : object

1.17. GasDayListResponseBody

Gaz Günü Listeleme İstek Cevabı

İsim Açıklama Şema

gasDayListResponse
opsiyonel

< GasDayResponse > array

1.18. GasDayResponse

Gaz Günü Cevabı

İsim Açıklama Şema

abpAbsEarlyDate
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış / Satış Fiyatı Yayınlanma Zamanı

string(date-time)

abpAbsFinalDate
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış / Satış Fiyatı Kesinleşme Zamanı

string(date-time)

abpFormula
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

abpPrice
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış Fiyatı

number

absFormula
opsiyonel

İlave Dengeleyici Satış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

absPrice
opsiyonel

İlave Dengeleyici Satış Fiyatı

number

advancePaymentDate
opsiyonel

Avans Ödeme Günü

string(date-time)

bgpBgsEarlyDate
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış / Satış Fiyatı Yayınlanma Zamanı

string(date-time)

bgpBgsFinalDate
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış / Satış Fiyatı Kesinleşme Zamanı

string(date-time)

bgpFormula
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

bgpPrice
opsiyonel

Dengeleme Gaz Alış Fiyatı

number

bgsFormula
opsiyonel

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

bgsPrice
opsiyonel

Dengeleme Gaz Satış Fiyatı

number

gasDayDate
opsiyonel

Gaz Günü

string(date-time)

gasDayId
opsiyonel

Gaz Günü ID

integer(int64)

gasDeliveryEndDate
opsiyonel

Gaz Teslim Bitiş Tarihi

string(date-time)

gasDeliveryStartDate
opsiyonel

Gaz Teslim Başlangıç Tarihi

string(date-time)

registrationPeriodId
opsiyonel

Kayıt Dönemi Id

integer(int64)

1.19. GasDaySaveRequestBody

Gaz Günü Kaydetme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

abpAbsEarlyDate
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış / Satış Fiyatı Yayınlanma Zamanı

string(date-time)

abpAbsFinalDate
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış / Satış Fiyatı Kesinleşme Zamanı

string(date-time)

abpFormula
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

abpPrice
opsiyonel

İlave Dengeleyici Alış Fiyatı

number

absFormula
opsiyonel

İlave Dengeleyici Satış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

absPrice
opsiyonel

İlave Dengeleyici Satış Fiyatı

number

bgpBgsEarlyDate
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış / Satış Fiyatı Yayınlanma Zamanı

string(date-time)

bgpBgsFinalDate
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış / Satış Fiyatı Kesinleşme Zamanı

string(date-time)

bgpFormula
opsiyonel

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

bgpPrice
opsiyonel

Dengeleme Gaz Alış Fiyatı

number

bgsFormula
opsiyonel

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı Hesaplama Formülü

string

bgsPrice
opsiyonel

Dengeleme Gaz Satış Fiyatı

number

gasDayDate
gerekli

Gaz Günü

string(date-time)

gasDeliveryEndDate
gerekli

Gaz Teslim Bitiş Tarihi

string(date-time)

gasDeliveryStartDate
gerekli

Gaz Teslim Başlangıç Tarihi

string(date-time)

registrationPeriodId
gerekli

Kayıt Dönemi Id

integer(int64)

1.20. GasDaySaveResponseBody

Gaz Günü Servis Cevabı

Tip : object

1.21. Header

Başlık

İsim Açıklama Şema

key
opsiyonel

Header Key
Örnek : "transactionId"

string

value
opsiyonel

Header Value
Örnek : "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"

string

1.22. LocalizationResponse

Bölgesel Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

language
gerekli

Bölgesel Dil

string

text
gerekli

Bölgesel Yazı

string

1.23. LongType

Nümerik Tip

İsim Açıklama Şema

text
gerekli

Tanım

string

value
gerekli

Değer

integer(int64)

1.24. MarketPriceGetRequestBody

Piyasa Fiyatı İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

gasDayEndDate
opsiyonel

Piyasa Fiyatı Gaz Günü
Örnek : "2017-02-07T09:31:33.000+03:00"

string(date-time)

gasDayStartDate
gerekli

Piyasa Fiyatı Gaz Günü
Örnek : "2017-02-07T09:31:33.000+03:00"

string(date-time)

priceType
opsiyonel

Piyasa Fİyatı Tipi
Örnek : "ADDITIONAL_BALANCING, BALANCING_GAS, DAY_AHEAD, GAS_REFERENCE"

enum (GAS_REFERENCE, ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE, ADDITIONAL_BALANCING_SALE, BALANCING_GAS_PURCHASE, BALANCING_GAS_SALE, DAY_AHEAD, WEEKLY_GAS_REFERENCE)

1.25. MarketPriceResponse

Piyasa Fiyatı İstek Cevabı Gövdesi

İsim Açıklama Şema

price
gerekli

Piyasa Fiyatı

number

priceType
gerekli

Piyasa Fİyatı Tipi
Örnek : "ADDITIONAL_BALANCING, BALANCING_GAS, DAY_AHEAD, GAS_REFERENCE"

enum (GAS_REFERENCE, ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE, ADDITIONAL_BALANCING_SALE, BALANCING_GAS_PURCHASE, BALANCING_GAS_SALE, DAY_AHEAD, WEEKLY_GAS_REFERENCE)

state
gerekli

Piyasa Fiyatı Durumu
Örnek : "EARLY, FINAL"

enum (EARLY, FINAL)

1.26. Match

Eşleşme

İsim Açıklama Şema

contract
gerekli

Kontrat Adı

string

matchId
gerekli

Eşleşme No

string

matchStatus
gerekli

Eşleşme Durumu

string

matchingTime
gerekli

Eşleşme Zamanı

string(date-time)

myOwnMatching
gerekli

Kendi Eşleşmem
Varsayılan : false

boolean

pointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

price
gerekli

Fiyat

number

quantity
gerekli

Miktar

integer(int64)

1.27. MatchByPeriod

Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

direction
gerekli

Yön Cevabı

StringType

matchQuantity
gerekli

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

organization
gerekli

Organizasyon

StringType

1.28. MatchByPeriodResponse

Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

period
gerekli

Eşleşme Periyodu

StringType

periodMatchResponse
opsiyonel

< MatchByPeriod > array

1.29. MatchByRegionalResponse

Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

direction
gerekli

Yön Cevabı

StringType

matchQuantity
gerekli

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

organization
gerekli

Organizasyon

StringType

pointName
gerekli

Teklif Noktası

string

1.30. MatchCurrentStatusRequestBody

Eşleşme Listesi İstek İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

organizationEic
gerekli

Organizasyon EIC

string

1.31. MatchCurrentStatusResponse

Eşleşme Listesi Cevabı

İsim Açıklama Şema

organizationEic
gerekli

Organizasyon EIC

string

organizationInfo
gerekli

Organizasyon

StringType

totalPurchaseMatchQuantity
gerekli

Eşleşmelere ait Toplam Alış Miktarı

integer(int64)

totalSaleMatchQuantity
gerekli

Eşleşmelere ait Toplam Satış Miktarı

integer(int64)

1.32. MatchCurrentStatusResponseBody

Eşleşme Listesi Cevap İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Eşleşme ID

string

matchCurrentStatusResponses
opsiyonel

< MatchCurrentStatusResponse > array

1.33. MatchDetailListResponseBody

Eşleşme Detay Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

matchList
opsiyonel

< MatchDetailResponse > array

1.34. MatchDetailResponse

Eşleşme Detay Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractName
opsiyonel

Kontrat Adı

string

createDate
gerekli

Eşleşme Tarihi

string(date-time)

createUser
gerekli

Eşleşme Kullanıcı

string

matchId
gerekli

Eşleşme ID

string

matchStatus
gerekli

Eşleşme Durumu

StringType

pointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

price
gerekli

Eşleşme Fiyatı

number

purchaseBid
gerekli

Eşleşme Alım Teklifi

BidResponse

purchaseBidVersion
gerekli

Eşleşme Alım Teklif Versiyonu

integer(int32)

purchaseMatchReason
gerekli

Eşleşme Sebebi

StringType

quantity
gerekli

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

saleBid
gerekli

Eşleşme Satış Teklifi

BidResponse

saleBidVersion
gerekli

Eşleşme Satış Teklif Versiyonu

integer(int32)

saleMatchReason
gerekli

Eşleşme Sebebi

StringType

1.35. MatchListByBidRequest

Teklif Eşleşme Listesi

İsim Açıklama Şema

bidId
gerekli

string

1.36. MatchListByBidRequestBody

Teklife Ait Eşleşmeleri Listeleme İsteği

İsim Açıklama Şema

bidIds
gerekli

< MatchListByBidRequest > array

1.37. MatchListByContractOrgRequestBody

Organizasyonu Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

organizationId
gerekli

Eşleşme Teklifi Organizasyon ID

integer(int64)

1.38. MatchListByContractRequestBody

Teklif Eşleşmelerini Kontracta göre Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractNames
gerekli

Kontrat Adı

< string > array

queryType
opsiyonel

Eşleşme Sorgulama Tipi

enum (ALL, SELF)

1.39. MatchListByPeriodRequestBody

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

gasDayDate
gerekli

Gaz Günü

string(date-time)

periodName
opsiyonel

İstek Periyodu

string

1.40. MatchListByPeriodResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

gasDayDate
opsiyonel

Gaz Günü

string(date-time)

periodResponses
opsiyonel

< MatchByPeriodResponse > array

1.41. MatchListByRegionalRequestBody

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

1.42. MatchListByRegionalResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

regionalResponses
opsiyonel

< MatchByRegionalResponse > array

1.43. MatchListBySelfContractRequestBody

Eşleşme Listesi Servisi İsteği İçeriği

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

1.44. MatchListRequestBody

Eşleşme Listesi İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

createDate
gerekli

Eşleşme Tarihi

string(date-time)

1.45. MatchListResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

matchList
opsiyonel

< MatchResponse > array

1.46. MatchResponse

Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

bid
gerekli

Teklif

BidResponse

bidVersion
gerekli

Eşleşme Bid Versiyonu

integer(int32)

contractName
opsiyonel

Kontrat Adı

string

createDate
gerekli

Eşleşme Tarihi

string(date-time)

createUser
gerekli

Eşleşme Kullanıcı

string

matchId
gerekli

Eşleşme ID

string

matchReason
gerekli

Eşleşme Sebebi

StringType

matchStatus
gerekli

Eşleşme Durumu

StringType

pointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

price
gerekli

Eşleşme Fiyatı

number

quantity
gerekli

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

1.47. MatchWithBidListResponse

Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

bids
gerekli

Teklif

< BidResponse > array

createDate
gerekli

Eşleşme Tarihi

string(date-time)

createUser
gerekli

Eşleşme Kullanıcı

string

matchId
gerekli

Eşleşme ID

string

matchReason
gerekli

Eşleşme Sebebi

StringType

matchStatus
gerekli

Eşleşme Durumu

StringType

pointName
opsiyonel

Teklif Noktası

string

price
gerekli

Eşleşme Fiyatı

number

quantity
gerekli

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

1.48. NetFinancialStatus

Finansal Durum

İsim Açıklama Şema

contract
gerekli

Kontrat Adı

string

datetime
gerekli

İşlem Zamanı

string(date-time)

direction
gerekli

Finansal Durum Yönü

StringType

id
opsiyonel

string

netStatusAmount
gerekli

Net Durum Tutarı

number

processAmount
gerekli

İşlem Tutarı

number

type
gerekli

Finansal Durum Tipi

StringType

1.49. ObjectionCreateRequestBody

İtiraz Oluştruma İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

matchId
opsiyonel

Eşleşme ID

string

objectionMessage
gerekli

İtiraz Mesajı

string

objectionTypeName
gerekli

İtiraz Tipi

string

1.50. ObjectionCreateResponseBody

İtiraz Oluşturma Cevabı Gövdesi

İsim Açıklama Şema

objectionResponse
opsiyonel

İtiraz Cevabı

ObjectionResponse

1.51. ObjectionGetRequestBody

İtiraz Getirme İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

endDate
opsiyonel

İtiraz Bitiş Tarihi

string(date-time)

matchId
opsiyonel

Eşleşme ID

string

objectionStatusNames
opsiyonel

İtiraz Durumu

< string > array

startDate
opsiyonel

İtiraz Başlangıç Tarihi

string(date-time)

1.52. ObjectionGetResponseBody

İtiraz Getirme Cevabı

İsim Açıklama Şema

objectionResponses
opsiyonel

İtiraz Cevabı

< ObjectionResponse > array

1.53. ObjectionReplyRequestBody

İtiraz Cevaplama İstek Gövdesi

İsim Açıklama Şema

objectionId
gerekli

İtiraz Id

integer(int64)

objectionStatusName
gerekli

İtiraz Durumu

string

replyMessage
gerekli

İtiraz Cevabı

string

1.54. ObjectionReplyResponseBody

İtiraz Cevaplama Cevabı

İsim Açıklama Şema

objectionResponse
opsiyonel

İtiraz Cevabı

ObjectionResponse

1.55. ObjectionResponse

İtiraz Cevabı

İsim Açıklama Şema

createUser
opsiyonel

İtirazı Oluşturan Kullanıcı

string

createUserMail
opsiyonel

İtirazı Oluşturan Kullanıcının Mail Adresi

string

createUserName
opsiyonel

İtirazı Oluşturan Kullanıcının Kullanıcı Adı

string

createUserPhone
opsiyonel

İtirazı Oluşturan Kullanıcının Telefon Numarası

string

matchWithBidListResponse
opsiyonel

Eşleşme Cevabı

MatchWithBidListResponse

objectionDate
opsiyonel

İtiraz Tarihi

string(date-time)

objectionId
opsiyonel

İtiraz Id

integer(int64)

objectionMessage
opsiyonel

İtiraz Mesajı

string

objectionStatus
opsiyonel

İtiraz Durumu

StringType

objectionType
opsiyonel

İtiraz Tipi

StringType

organizationInfo
opsiyonel

İtirazı Yapan Organizasyon Bilgisi

StringType

replyDate
opsiyonel

İtiraz Cevaplanma Tarihi

string(date-time)

replyMessage
opsiyonel

İtiraz Cevabı

string

replyUser
opsiyonel

İtirazı Cevaplayan Kullanıcı

string

1.56. ObjectionStatusListRequestBody

İtiraz Durum Listesi Servis İsteği

Tip : object

1.57. ObjectionStatusListResponse

İtiraz Durum Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

objectionStatuses
opsiyonel

< StringType > array

1.58. ObjectionTypeListRequestBody

İtiraz Tipi Listesi Servisi İsteği

Tip : object

1.59. ObjectionTypeListResponse

İtiraz Tipi Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

objectionTypes
opsiyonel

< StringType > array

1.60. OrganizationMatchListResponse

Organizasyonu Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

matchList
opsiyonel

< OrganizationMatchResponse > array

1.61. OrganizationMatchReport

Organizasyon Eşleşme Raporu Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

direction
opsiyonel

Yön Adı

StringType

organization
opsiyonel

Organizasyon ismi.

LongType

quantity
opsiyonel

Eşleşme Miktarı

integer(int64)

1.62. OrganizationMatchReportRequestBody

Organizasyon Eşleşme Raporu Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

contractNames
gerekli

Kontrat adları

< string > array

1.63. OrganizationMatchReportResponseBody

Organizasyon Eşleşme Raporu Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

organizationMatchReports
opsiyonel

< OrganizationMatchReport > array

1.64. OrganizationMatchResponse

Organizasyonu Eşleşme Cevabı

İsim Açıklama Şema

contractName
gerekli

Kontrat Adı

string

matchDate
gerekli

Eşleşme Tarihi

string(date-time)

organizationId
gerekli

Eşleşme Teklifi Organizasyon ID

integer(int64)

pointName
gerekli

Teklif Noktası

string

purchaseOrganization
gerekli

Organizasyon ismi.

string

quantity
gerekli

Teklif Miktar

integer(int64)

saleOrganization
gerekli

Organizasyon ismi.

string

1.65. ReasonCodeListOrcResponse

Sebep Kodu Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

reasonCodeTypes
opsiyonel

< StringType > array

1.66. ReasonCodeListRequestOrcBody

Sebep Kodu Listeleme Servis İsteği

Tip : object

1.67. RegionalContractResponseBody

Aktif Kontrat Kayıt Cevabı

İsim Açıklama Şema

contracts
opsiyonel

< RegionalContractSummary > array

1.68. RegionalContractSummary

Noktasal Bölgesel Kontratlar

İsim Açıklama Şema

bestAmountPriceBuying
gerekli

En İyi Alış

AmountPrice

bestAmountPriceSelling
gerekli

En İyi Satış

AmountPrice

closingTime
gerekli

Kontrat Kapanış Zamanı

string(date-time)

deliveryDays
gerekli

Gaz Teslim Günleri

< string(date-time) > array

direction
gerekli

İşlem Yönü

StringType

gasDays
gerekli

= {CONTRACT_GAS_DAYS}

< GasDay > array

highestMatchingPrice
gerekli

En Yüksek Eşleşme Fiyatı

number

lowestMatchingPrice
gerekli

En Düşük Eşleşme Fiyatı

number

name
gerekli

Kontrat Adı

string

points
gerekli

Noktalar

< integer(int64) > array

remainingAmount
gerekli

Kalan Miktar

integer(int64)

status
gerekli

Kontrat Statüsü

StringType

totalAmount
gerekli

Toplam Miktar

integer(int64)

type
gerekli

Tip

StringType

1.69. StringType

Karakter Tipi

İsim Açıklama Şema

text
gerekli

Tanım

string

value
gerekli

Değer

string

1.70. activeContractMatchingRequest

Aktif Kontrat Eşleşme Sorgusu

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ActiveContractMatchingRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.71. activeContractMatchingResponse

Aktif Kontratlara Ait Eşleşme Sonucu

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ActiveContractMatchingResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.72. bidByContractServiceRequest

Kontrat Adı ve Durumundan Teklif Listeleme İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidByContractServiceRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.73. bidGetByIdServiceRequest

Teklif ID İle Teklif Getirme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidGetByIdServiceRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.74. bidGetByIdServiceResponse

Teklif ID İle Teklif Getirme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidGetByIdServiceResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.75. bidGetServiceRequest

Teklif Get Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidGetServiceRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.76. bidGetServiceResponse

Teklif Get Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidGetServiceResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.77. bidHistoryListByMatchServiceRequest

Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidHistoryListByMatchRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.78. bidHistoryListByMatchServiceResponse

Eşleşen Tekliflerin Tarihçe Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidHistoryListByMatchResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.79. bidHistoryListServiceRequest

Teklif Tarihçesi Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidHistoryListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.80. bidHistoryListServiceResponse

Teklif Tarihçesi Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidHistoryListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.81. bidMatchStatusListServiceRequest

Teklif Eşleşme Durumları Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidMatchStatusListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.82. bidMatchStatusListServiceResponse

Teklif Eşleşme Durumları Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidMatchStatusListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.83. bidStatusListServiceRequest

Teklif Durum Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidStatusListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.84. bidStatusListServiceResponse

Teklif Durum Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidStatusListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.85. bidTypeListServiceRequest

Teklif Tipi Listesi Servisi İsteiği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidTypeListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.86. bidTypeListServiceResponse

Teklif Tipi Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidTypeListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.87. bidUpdateReasonListServiceRequest

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidUpdateReasonListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.88. bidUpdateReasonListServiceResponse

Teklif Güncelleme Sebepleri Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BidUpdateReasonListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.89. contractConfigurationGetServiceRequest

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationGetRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.90. contractConfigurationGetServiceResponse

Kontrat Konfigurasyonları Sorgulama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractConfigurationGetResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.91. contractGateListActiveServiceRequest

Aktif Kontrat Kapıları Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGateListActiveRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.92. contractGateListServiceRequest

Kontrat Kapı Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGateListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.93. contractGateListServiceResponse

Kontrat Kapı Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGateListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.94. contractGateStatusListServiceRequest

Kontrat Kapısı Statü Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGateStatusListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.95. contractGateStatusListServiceResponse

Kontrat Kapısı Statü Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGateStatusListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.96. contractGetServiceRequest

KontratGetirme İstek Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGetRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.97. contractGetServiceResponse

Kontrat Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractGetResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.98. contractListServiceRequest

Kontrat Listeleme Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.99. contractListServiceResponse

Kontrat Listeleme Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.100. contractStatusListServiceRequest

{CONTRACT_STATUS_LIST_SERVICE_REQUEST}

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractStatusListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.1. contractStatusListServiceResponse

Kontrat Durum Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractStatusListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.2. contractSummaryResponse

Aktif Kontratları Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractSummaryResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.3. contractTypeListServiceRequest

Kontrat Tipi Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractTypeListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.4. contractTypeListServiceResponse

{CONTRACT_TYPE_LIST_SERVICE_RESPONSE}

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ContractTypeListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.5. currentStatusServiceRequest

Son Net Durumu Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

CurrentStatusServiceRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.6. currentStatusServiceResponse

Son Net Durumu Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

CurrentStatusServiceResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.7. dailyFinancialStatusProcessLimitServiceRequest

Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DailyFinancialStatusProcessLimitRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.8. dailyFinancialStatusProcessLimitServiceResponse

Günlük Finansal Durum İşlem Limiti Listeleme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DailyFinancialStatusProcessLimitResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.9. directionListServiceRequest

Yön Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DirectionListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.10. directionListServiceResponse

Yön Listesi Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DirectionListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.11. gasDayGetServiceRequest

Gaz Günü Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDayGetRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.12. gasDayGetServiceResponse

Gaz Günü Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDayGetResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.13. gasDayListServiceRequest

Gaz Günü Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDayListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.14. gasDayListServiceResponse

Gaz Günü Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDayListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.15. gasDaySaveServiceRequest

Gaz Günü Kaydetme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDaySaveRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.16. gasDaySaveServiceResponse

Gaz Günü Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GasDaySaveResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.17. marketPriceGetListResponse

Piyasa Fiyatı İstek Cevabı Gövdesi

İsim Açıklama Şema

gasDay
gerekli

Piyasa Fiyatı Gaz Günü
Örnek : "2017-02-07T09:31:33.000+03:00"

string(date-time)

marketPriceResponseList
opsiyonel

< MarketPriceResponse > array

1.18. marketPriceGetRequest

Piyasa Fiyatı İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MarketPriceGetRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.19. marketPriceGetResponseBody

Piyası Fiyatı Cevabı

İsim Açıklama Şema

marketPriceGetListResponseList
opsiyonel

< marketPriceGetListResponse > array

1.20. marketPriceGetServiceResponse

Piyasa Fiyatı Servisi Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

marketPriceGetResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.21. matchCurrentStatusServiceRequest

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchCurrentStatusRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.22. matchCurrentStatusServiceResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchCurrentStatusResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.23. matchDetailListServiceResponse

Eşleşme Detay Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchDetailListResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.24. matchListByBidServiceRequest

Teklife Ait Eşleşmeleri Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByBidRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.25. matchListByContractOrgServiceRequest

Organizasyonu Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByContractOrgRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.26. matchListByContractServiceRequest

Teklif Eşleşmelerini Kontracta göre Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByContractRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.27. matchListByPeriodServiceRequest

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByPeriodRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.28. matchListByPeriodServiceResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByPeriodResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.29. matchListByRegionalServiceRequest

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByRegionalRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.30. matchListByRegionalServiceResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListByRegionalResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.31. matchListBySelfContractServiceRequest

Eşleşme Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListBySelfContractRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.32. matchListServiceRequest

Eşleşme Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.33. matchListServiceResponse

Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MatchListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.34. objectionCreateServiceRequest

İtiraz Oluşturma Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionCreateRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.35. objectionCreateServiceResponse

İtiraz Oluşturma Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionCreateResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.36. objectionGetServiceRequest

İtiraz Getirme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionGetRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.37. objectionGetServiceResponse

İtiraz Getirme Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionGetResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.38. objectionReplyServiceRequest

İtiraz Cevaplama Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionReplyRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.39. objectionReplyServiceResponse

İtiraz Cevaplama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionReplyResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.40. objectionStatusListServiceRequest

İtiraz Durum Listesi Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionStatusListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.41. objectionStatusListServiceResponse

İtiraz Durum Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionStatusListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.42. objectionTypeListServiceRequest

İtiraz Tipi Listesi Servisi İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionTypeListRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.43. objectionTypeListServiceResponse

İtiraz Tipi Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ObjectionTypeListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.44. organizationMatchListServiceResponse

Organizasyonu Eşleşme Listesi Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

OrganizationMatchListResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.45. organizationMatchReportServiceRequest

Organizasyon Eşleşme Raporu Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

OrganizationMatchReportRequestBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.46. organizationMatchReportServiceResponse

Organizasyon Eşleşme Raporu Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

OrganizationMatchReportResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.47. reasonCodeListOrcServiceResponse

Sebep Kodu Listeleme Servis Sonucu

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ReasonCodeListOrcResponse

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string

1.48. reasonCodeListServiceRequest

Sebep Kodu Listeleme Servis İsteği

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ReasonCodeListRequestOrcBody

headers
opsiyonel

Başlık

< Header > array

1.49. regionalContractResponse

Aktif Kontrat Kayıt Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RegionalContractResponseBody

resultCode
gerekli

Sonuç Kodu
Örnek : "0"

string

resultDescription
gerekli

Sonuç Kodu Açıklaması
Örnek : "OK"

string

resultType
gerekli

Sonuç Tipi
Örnek : "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR"

enum (SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR)

transactionId
opsiyonel

Sonuç Tipi
Örnek : "#{TRANSACTIONID}"

string