Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : v1

URI şeması

Sunucu : stp.epias.com.tr
Kök Dizin : /stp-reconciliation-orchestrator/rest
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • advance-status

 • allowance

 • allowance-aggregation

 • collateral-advance-configuration

 • collateral-control

 • collateral-gate

 • financial-control

 • first-check

 • future-market-trade

 • instruction-exemption

 • invoice

 • invoice-correction

 • invoice-imbalance-collateral

 • notification-log

 • organization-quantity

 • reconciliation

 • reconciliation-algorithm

 • reconciliation-configuration

 • reconciliation-gate

 • reconciliation-period

 • reconciliation-process-run

 • reconciliation-process-run-relation

 • reconciliation-result

 • report

 • unpaid-financial-receivable-refund

Döküman Hakkında

Bu dökümanda Yardımcı Servislerin tanımları ve bu servislerin nasıl çağrılacağı anlatılmaktadır.

Döküman her sürümde güncellendiğinden test ve gerçek ortam içerisindeki servisler farklılık gösterebilir. Sürüm notlarını takip ediniz.

Değişiklikler

1.0.0 Servis tanımları

Uygulama Hakkında

Bu uygulama REST servisleri üzerine kuruludur. JSON ve XML isteklerini kabul eder ve gelen isteğe göre JSON yada XML cevap döner.

Uygulamayı çağırabilmek için DGPYS de kayıtlı bir kullanıcınız olmalı ve bu kullanıcının ilgili servisleri çağırabilmek için yeterli yetkisi olmalıdır. Uygulamaya gelen tüm istekler Merkezi Yetkilendirme Sunucusu’ndan (gerçek ortam için https://cas.epias.com.tr test ortamı için https://testcas.epias.com.tr) etiket alınarak gönderilmelidir.

İstemci Oluşturmak

Servis dökümantasyonu Swagger ile hazırlanmıştır. Gerçek ortam için https://stp.epias.com.tr/stp-reconciliation-orchestrator/test/swagger.json gerçek ortam için https://stp-uat.epias.com.tr/stp-reconciliation-orchestrator/test/swagger.json dosyasını kullanarak https://generator.swagger.io adresinden kullandığınız dile uygun istemci kodlarını oluşturabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Uygulama konusundaki istek ve görüşlerinizi Yardım Platformu ( https://yardim.epias.com.tr ) aracılığıyla iletebilirsiniz.

Uygulama Servis Çağrımı

TGT (Ticket Granting Ticket) kullanıcının oturumunu kontrol eder. TGT Servisinden alacağınız değer 45 dakika boyunca kullanmasanız bile aktiftir. TGT değerini her kullanışınızda 45 dakikalık süre tekrar başlar.

TGT ile servisi çağırmanız mümkün değildir. Her servis çağrımında TGT üzerinden ST (Service Ticket) almanız gerekir. TGT tekrar kullanılabilen bir değerdir. Her istek için TGT almanıza gerek yoktur. Her istek için TGT almanız halinde CAS (Merkezi Yetkilendirme Sunucusu) tarafından bloke edilebilirsiniz.

Ticket Granting Ticket (TGT) Oluşturma

TGT oluşturmak için gerçek ortam https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets?format=text yada test ortamı https://testcas.epias.com.tr/cas/v1/tickets?format=text adresine aşağıdaki değerleri POST metodu ile göndermeniz gerekmektedir. format parametresi aşağıdaki değerleri alır.

parametre değer

xml

xml response döner

json

json response döner

text

text response döner

Gönderilen HTTP isteğinin header kısmında Content-Type ise aşağıdaki değerleri alabilir.

parametre değer

xml

application/xml

json

application/json

text

application/x-www-form-urlencoded

parametre değer

username

Kullanıcı Adı

password

Şifre

örnek http isteği
POST /cas/v1/tickets HTTP/1.1
Host: cas.epias.com.tr
Cache-Control: no-cache
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=KULLANICI_ADIM&password=ŞİFREM

Servisten HTTP 200 cevabını beklemelisiniz. Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir örnek dönecektir.

örnek cevap
TGT-237-U0TU0jUHLyOEIrdoDBEEf3AdRFAXGLifK2ITn4LoY3HfhstGtx-cas02.epias.com.tr

Service Ticket (ST) Oluşturma

ST oluşturmak için önce TGT alınmalıdır. TGT alındıktan sonra şu şekilde bir istek adresi oluşturulur. Gerçek ortam için https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/{TGT} test ortamı için https://testcas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/{TGT} ST için xml veya JSON cevap alabilmeniz için url şu şekilde oluşturmalısınız.

örnek xml tipinde cevap için url formatı
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr?format=xml
cevap
<st>ST12312312312321</st>
örnek json tipinde cevap için url formatı
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr?format=json
cevap
{"st":"ST12312312312321"}
parametre değer

xml

xml response döner

json

json response döner

Bir servis için alınan ST başka bir servis için kullanılamaz.
ST nin geçerlilik süresi 30 saniyedir.
Uygulamanın servis adı gerçek ortam için https://stp.epias.com.tr test ortamı için app-preproduction
örnek
https://cas.epias.com.tr/cas/v1/tickets/TGT-229-2hmcHafszagAAxtCh017nax1en3U9TouWeGvIrq9KbSbeKE9Zk-cas02.epias.com.tr

Bu adrese aşağıdaki parametreler POST metodu ile gönderilir.

parametre değer

service

test ortamı için https://stp.epias.com.tr gerçek ortam için https://stp-uat.epias.com.tr

Sonuç olarak aşağıdaki cevap döner. Bu servisten HTTP 200 döndüğünde ST yi başarılı olarak almış olursunuz.

örnek
ST-29962-hSwyzWCP0xC0eRi0bmna-cas01.epias.com.tr

Uygulama Örnek Mesaj Yapısı

Servislerinin standart bir mesaj yapısı bulunmaktadır. Gönderdiğiniz tüm isteklerde bu formata uygun veri göndermelisiniz.

Öncelikle her isteğin HTTP header alanına aşağıdaki değerleri eklemelisiniz.

parametre değer

stp-service-ticket

Service Ticket (ST) Örneğin : ST-30247-uNWazHn52sKZU71v5Ar4-cas02.epias.com.tr

Accept

application/json veya application/xml

Content-Type

application/json veya application/xml

Accept-Language

tr-tr veya en-us (ingilizce henüz test aşamasındadır)

Servis mesajları iki bölümden oluşur.

Birinci bölüm header olarak kullanılan ve isteği, gönderdiğiniz servisten bağımsız olarak isteği tanımlayan mesaj alanıdır. header alanında aşağıdaki anahtarlar bulunmalıdır.

parametre değer açıklama

transactionId

isteği tanımlayan benzersiz anahtar (Universal Unique Identifier)

isteğiniz ile ilgili sorularınızda bu id değerini sizden isteyeceğiz

application

servisi çağırırken kullanmış olduğunuz uygulamanın adı

İkinci bölüm ise çağırdığınız servise has parametreleri içeren body alanıdır. Tüm servisler için farklılık gösterebilir.

Aşağıdaki örnekte teslim gününün doğru olup olmadığını kontrol eden bir mesaj bulunmaktadır.

header alanını anahtar (key) ve değer (value) şeklinde gönderilmelidir.
Servise gelen ve giden tüm mesajlardaki tarih alanları ISO-8601 formatındadır. Format yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX şeklinde olmalıdır. Timezone değeri Yaz Saati Uygulamasında için +03:00 Kış Saatin Uygulamasında +02:00 olarak değişmektedir. O yüzden dökümanın içerisinde verilen örnek JSON dosyalarındaki tarih alanlarına dikkat ediniz. Örnek bir zaman değeri şu şekildedir. 2016-03-25T00:00:00.000+03:00
Örnek ISO8601 Parser Java 8
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateUtil
{

  public static Date fromISO8601Date(String v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX");
    try
    {
      return sdf.parse(v);
    } catch (ParseException e)
    {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  public static String toISO8601Date(Date v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX");
    return sdf.format(v);
  }
}
Örnek HTTP Mesajı
POST /stp-organization-service/rest/organization/save HTTP/1.1
Host: testtysapi.epias.com.tr
Accept: application/json
Content-Type: application/json
stp-service-ticket: ST-31352-VjHOo5iDV4fDkOod3jZc-cas02.epias.com.tr
Cache-Control: no-cache

{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "parameters": {
   "botas.internalid": "123.321"
  },
  "marketType": "NATURAL_GAS",
  "entsoType": "ORGANIZATION",
  "description": "ABC Gaz Dağıtım A.Ş."
 }
}
Örnek JSON Mesajı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "eic": "40X0000000109169",
  "referenceId": "10916",
  "marketType": "NATURAL_GAS",
  "entsoType": "ORGANIZATION"
 }
}

Gönderilen tüm isteklere dönen cevaplar da iki bölümden oluşur. Birinci bölüm isteğin başarılı olup olmadığını dönen result ile başlayan değerler. İkinci bölüm ise body alanında sonucu dönen kısım.

Her sonuç mesajında aşağıdaki alanlar sabit olarak bulunur.

parametre tip değer açıklama

resultCode

string

"0" başarılı diğer hallerde hatakodu içerir

aldığınız hatalar ile ilgili bilgi almak isterseniz bu alanı sizden isteyeceğiz.

resultDescription

string

başarılı durumda "OK" diğer hallerde hatanın açıklamasını içerir

aldığınız hatalar ile ilgili bilgi almak isterseniz bu alanı sizden isteyeceğiz. SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR

resultType

string

başarılı isteklerde SUCCESS , bir iş kuralına takıldıysanız BUSINESSERROR , bir sistem hatası ile karşılaşırsanız SYSTEMERROR, yetkilendirme ile ilgili hata alırsanız SECURITYERROR

BUSINESSERROR : Göndermiş olduğunuz istek ile ilgili bir sorun olduğunu belirtir. İsteğinizi gözden geçirmelisiniz. SYSTEMERROR : Sistemde bir hata olduğunu belirtir. Bizimle irtibata geçmelisiniz.
Örnek Başarılı JSON Cevap Mesajı
{"resultCode":"0","resultDescription":"OK","body":true,"resultType":"SUCCESS"}

Servis Detayları

Bu bölümden kategorilerine göre Servis çağırım detayları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Uzlaştırma Finans Kontrol Servisleri

1.1. Finansal Kontrolleri Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<financialControlListServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <version>1</version>
    </body>
</financialControlListServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<financialControlListServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR
    </resultType>
    <transactionId>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</transactionId>
    <body>
        <credits>
            <organizationInfo>
                <value>40X1111111111</value>
                <text>ABC Enerji</text>
            </organizationInfo>
            <additionalBalancingAmount>10</additionalBalancingAmount>
            <lateFeeAmount>10</lateFeeAmount>
            <correctionAmount>10</correctionAmount>
            <totalAmount>10</totalAmount>
            <vat>10</vat>
            <totalIncludingVat>10</totalIncludingVat>
            <positiveImbalance>10</positiveImbalance>
            <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
            <totalMarketSaleAmount>10</totalMarketSaleAmount>
            <zeroBalanceSaleAmount>10</zeroBalanceSaleAmount>
            <unpaidFinancialReceivableRefund>10</unpaidFinancialReceivableRefund>
        </credits>
        <debts>
            <organizationInfo>
                <value>40X2222222222</value>
                <text>DEF Enerji</text>
            </organizationInfo>
            <additionalBalancingAmount>20</additionalBalancingAmount>
            <lateFeeAmount>20</lateFeeAmount>
            <correctionAmount>20</correctionAmount>
            <totalAmount>20</totalAmount>
            <vat>20</vat>
            <totalIncludingVat>20</totalIncludingVat>
            <negativeImbalance>20</negativeImbalance>
            <regionalNegativeImbalance>20</regionalNegativeImbalance>
            <marketOperationFee>20</marketOperationFee>
            <marketOperationFeeIncludingVat>20</marketOperationFeeIncludingVat>
            <transmissionAmount>20</transmissionAmount>
            <totalMarketPurchaseAmount>20</totalMarketPurchaseAmount>
            <zeroBalancePurchaseAmount>20</zeroBalancePurchaseAmount>
            <unpaidFinancialReceivable>20</unpaidFinancialReceivable>
        </debts>
        <creditSummary>
            <organizationInfo>
                <value>40X3333333333</value>
                <text>GHI Enerji</text>
            </organizationInfo>
            <additionalBalancingAmount>100</additionalBalancingAmount>
            <lateFeeAmount>100</lateFeeAmount>
            <correctionAmount>100</correctionAmount>
            <totalAmount>100</totalAmount>
            <vat>100</vat>
            <totalIncludingVat>100</totalIncludingVat>
            <positiveImbalanceSummary>100</positiveImbalanceSummary>
            <regionalPositiveImbalanceSummary>100</regionalPositiveImbalanceSummary>
            <totalMarketSaleAmountSummary>100</totalMarketSaleAmountSummary>
            <zeroBalanceSaleAmountSummary>100</zeroBalanceSaleAmountSummary>
            <unpaidFinancialReceivableRefundSummary>
                100
            </unpaidFinancialReceivableRefundSummary>
        </creditSummary>
        <debtSummary>
            <organizationInfo>
                <value>40X444444444</value>
                <text>JKL Enerji</text>
            </organizationInfo>
            <additionalBalancingAmount>100</additionalBalancingAmount>
            <lateFeeAmount>100</lateFeeAmount>
            <correctionAmount>100</correctionAmount>
            <totalAmount>100</totalAmount>
            <vat>100</vat>
            <totalIncludingVat>100</totalIncludingVat>
            <negativeImbalanceSummary>100</negativeImbalanceSummary>
            <regionalNegativeImbalanceSummary>100</regionalNegativeImbalanceSummary>
            <marketOperationFeeSummary>100</marketOperationFeeSummary>
            <marketOperationFeeIncludingVatSummary>
                100
            </marketOperationFeeIncludingVatSummary>
            <transmissionAmountSummary>100</transmissionAmountSummary>
            <totalMarketPurchaseAmountSummary>100</totalMarketPurchaseAmountSummary>
            <zeroBalancePurchaseAmountSummary>100</zeroBalancePurchaseAmountSummary>
            <unpaidFinancialReceivableSummary>100</unpaidFinancialReceivableSummary>
        </debtSummary>
        <version>1</version>
    </body>
</financialControlListServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "version": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
 "body": {
  "credits": [
   {
    "organizationInfo": {
     "value": "40X1111111111",
     "text": "ABC Enerji"
    },
    "additionalBalancingAmount": 10,
    "lateFeeAmount": 10,
    "correctionAmount": 10,
    "totalAmount": 10,
    "vat": 10,
    "totalIncludingVat": 10,
    "positiveImbalance": 10,
    "regionalPositiveImbalance": 10,
    "totalMarketSaleAmount": 10,
    "zeroBalanceSaleAmount": 10,
    "unpaidFinancialReceivableRefund": 10
   }
  ],
  "debts": [
   {
    "organizationInfo": {
     "value": "40X2222222222",
     "text": "DEF Enerji"
    },
    "additionalBalancingAmount": 20,
    "lateFeeAmount": 20,
    "correctionAmount": 20,
    "totalAmount": 20,
    "vat": 20,
    "totalIncludingVat": 20,
    "negativeImbalance": 20,
    "regionalNegativeImbalance": 20,
    "marketOperationFee": 20,
    "marketOperationFeeIncludingVat": 20,
    "transmissionAmount": 20,
    "totalMarketPurchaseAmount": 20,
    "zeroBalancePurchaseAmount": 20,
    "unpaidFinancialReceivable": 20
   }
  ],
  "creditSummary": {
   "organizationInfo": {
    "value": "40X3333333333",
     "text": "GHI Enerji"
   },
   "additionalBalancingAmount": 100,
   "lateFeeAmount": 100,
   "correctionAmount": 100,
   "totalAmount": 100,
   "vat": 100,
   "totalIncludingVat": 100,
   "positiveImbalanceSummary": 100,
   "regionalPositiveImbalanceSummary": 100,
   "totalMarketSaleAmountSummary": 100,
   "zeroBalanceSaleAmountSummary": 100,
   "unpaidFinancialReceivableRefundSummary": 100
  },
  "debtSummary": {
   "organizationInfo": {
    "value": "40X444444444",
    "text": "JKL Enerji"
   },
   "additionalBalancingAmount": 100,
   "lateFeeAmount": 100,
   "correctionAmount": 100,
   "totalAmount": 100,
   "vat": 100,
   "totalIncludingVat": 100,
   "negativeImbalanceSummary": 100,
   "regionalNegativeImbalanceSummary": 100,
   "marketOperationFeeSummary": 100,
   "marketOperationFeeIncludingVatSummary": 100,
   "transmissionAmountSummary": 100,
   "totalMarketPurchaseAmountSummary": 100,
   "zeroBalancePurchaseAmountSummary": 100,
   "unpaidFinancialReceivableSummary": 100
  },
  "version": 1
 }
}

2. Uzlaştırma Tahsisat Servisleri

2.1. Tahsisat Verilerini Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceSaveRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <type>FINAL</type>
        <gasDays>
            <gasDay>2018-01-01T00:00:00.000+03:00</gasDay>
            <systemDirection>POSITIVE</systemDirection>
            <organizations>
                <eic>40X123456</eic>
                <inputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                </inputData>
                <outputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                </outputData>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
        <contracts>
                    <contractName>kontrat 2</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
            </organizations>
        </gasDays>
    </body>
</allowanceSaveRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceSaveResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <transactionId>Transaction Id</transactionId>
    <body>
        <allowances>
            <gasDay>2018-01-01T00:00:00.000+03:00</gasDay>
            <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
            <systemDirection>
                <value>POSITIVE</value>
                <text>Pozitif Sistem Yönü</text>
            </systemDirection>
            <type>
                <value>FINAL</value>
                <text>Son Tahsisat Bilgileri</text>
            </type>
            <organizations>
                <organizationEic>40X123456</organizationEic>
                <allowanceVersion>10</allowanceVersion>
                <inputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                    <type>
                        <value>IN</value>
                        <text>Giriş Bilgileri</text>
                    </type>
                </inputData>
                <outputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                    <type>
                        <value>OUT</value>
                        <text>Çıkış Bilgileri</text>
                    </type>
                </outputData>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
            </organizations>
        </allowances>
    </body>
</allowanceSaveResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "type": "FINAL",
  "gasDays": [
   {
    "gasDay": "2018-01-01T00:00:00.000+03:00",
    "systemDirection": "POSITIVE",
    "organizations": [
     {
      "eic": "40X123456",
      "inputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10
      },
      "outputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10
      },
      "contracts": [
       {
        "contractName": "kontrat1",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       },
       {
        "contractName": "kontrat2",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
 "body": {
  "allowances": [
   {
    "gasDay": "2018-01-01T00:00:00.000+03:00",
    "reconciliationPeriod": "012018",
    "systemDirection": {
     "value": "POSITIVE",
     "text": "Pozitif Sistem Yönü"
    },
    "type": {
     "value": "FINAL",
     "text": "Son Tahsisat Bilgileri"
    },
    "organizations": [
     {
      "eic": "40X123456",
      "allowanceVersion": 10,
      "inputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10,
       "type": {
        "value": "IN",
        "text": "Giriş Bilgileri"
       }
      },
      "outputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10,
       "type": {
        "value": "OUT",
        "text": "Çıkış Bilgileri"
       }
      },
      "contracts": [
       {
        "contractName": "kontrat 1",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       },
       {
        "contractName": "kontrat 2",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

2.2. Tahsisat Verilerini Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceListServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <gasDay>2017-02-07T09:31:33.000+03:00</gasDay>
        <allowanceVersion>1</allowanceVersion>
    </body>
</allowanceListServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AllowanceListServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <transactionId>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</transactionId>
    <body>
        <allowances>
            <gasDay>2018-01-23T14:01:07.981Z</gasDay>
            <systemDirection>
                <value>POSITIVE</value>
                <text>Pozitif Sistem Yönü</text>
            </systemDirection>
            <inputData>
                <physical>10</physical>
                <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                <transfer>10</transfer>
                <type>
                    <value>IN</value>
                    <text>Giriş Bilgileri</text>
                </type>
            </inputData>
            <outputData>
                <physical>10</physical>
                <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                <transfer>10</transfer>
                <type>
                    <value>OUT</value>
                    <text>Çıkış Bilgileri</text>
                </type>
            </outputData>
            <positiveImbalance>10</positiveImbalance>
            <negativeImbalance>10</negativeImbalance>
            <existPurchase>10</existPurchase>
            <existSale>10</existSale>
            <type>
                <value>FINAL</value>
                <text>Son Tahsisat Bilgileri</text>
            </type>
            <allowanceVersion>1</allowanceVersion>
            <contracts>
                <contractName>Adı</contractName>
                <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
            </contracts>
        </allowances>
    </body>
</AllowanceListServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "gasDay": "2017-02-07T09:31:33.000+03:00",
  "allowanceVersion": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
 "body": {
  "allowances": [
   {
    "gasDay": "2018-01-23T13:44:00.581Z",
    "systemDirection": {
     "value": "POSITIVE",
     "text": "Pozitif Sistem Yönü"
    },
    "inputData": {
     "physical": 10,
     "nationalBalancingPoint": 10,
     "transfer": 10,
     "type": {
      "value": "IN",
      "text": "Giriş Bilgileri"
     }
    },
    "outputData": {
     "physical": 10,
     "nationalBalancingPoint": 10,
     "transfer": 10,
     "type": {
      "value": "OUT",
      "text": "Çıkış Bilgileri"
     }
    },
    "positiveImbalance": 10,
    "negativeImbalance": 10,
    "existPurchase": 10,
    "existSale": 10,
    "type": {
     "value": "FINAL",
     "text": "Son Tahsisat Bilgileri"
    },
    "allowanceVersion": 1,
    "contracts": [
     {
      "contractName": "Adı",
      "regionalNegativeImbalance": 10,
      "regionalPositiveImbalance": 10
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

2.3. GDDK Verilerini Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceSaveRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <gasDays>
            <gasDay>2018-01-01T00:00:00.000+03:00</gasDay>
            <systemDirection>POSITIVE</systemDirection>
            <organizations>
                <eic>40X123456</eic>
                <inputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                </inputData>
                <outputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                </outputData>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
        <contracts>
                    <contractName>kontrat 2</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
            </organizations>
        </gasDays>
    </body>
</allowanceSaveRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceSaveResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <transactionId>Transaction Id</transactionId>
    <body>
        <allowances>
            <gasDay>2018-01-01T00:00:00.000+03:00</gasDay>
            <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
            <systemDirection>
                <value>POSITIVE</value>
                <text>Pozitif Sistem Yönü</text>
            </systemDirection>
            <organizations>
                <organizationEic>40X123456</organizationEic>
                <allowanceVersion>10</allowanceVersion>
                <inputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                    <type>
                        <value>IN</value>
                        <text>Giriş Bilgileri</text>
                    </type>
                </inputData>
                <outputData>
                    <physical>10</physical>
                    <nationalBalancingPoint>10</nationalBalancingPoint>
                    <transfer>10</transfer>
                    <type>
                        <value>OUT</value>
                        <text>Çıkış Bilgileri</text>
                    </type>
                </outputData>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
                <contracts>
                    <contractName>kontrat 1</contractName>
                    <regionalNegativeImbalance>10</regionalNegativeImbalance>
                    <regionalPositiveImbalance>10</regionalPositiveImbalance>
                </contracts>
            </organizations>
        </allowances>
    </body>
</allowanceSaveResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "gasDays": [
   {
    "gasDay": "2018-01-01T00:00:00.000+03:00",
    "systemDirection": "POSITIVE",
    "organizations": [
     {
      "eic": "40X123456",
      "inputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10
      },
      "outputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10
      },
      "contracts": [
       {
        "contractName": "kontrat1",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       },
       {
        "contractName": "kontrat2",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "transactionId": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac",
 "body": {
  "allowances": [
   {
    "gasDay": "2018-01-01T00:00:00.000+03:00",
    "reconciliationPeriod": "012018",
    "systemDirection": {
     "value": "POSITIVE",
     "text": "Pozitif Sistem Yönü"
    },
    "organizations": [
     {
      "eic": "40X123456",
      "allowanceVersion": 10,
      "inputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10,
       "type": {
        "value": "IN",
        "text": "Giriş Bilgileri"
       }
      },
      "outputData": {
       "physical": 10,
       "nationalBalancingPoint": 10,
       "transfer": 10,
       "type": {
        "value": "OUT",
        "text": "Çıkış Bilgileri"
       }
      },
      "contracts": [
       {
        "contractName": "kontrat 1",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       },
       {
        "contractName": "kontrat 2",
        "regionalNegativeImbalance": 10,
        "regionalPositiveImbalance": 10
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

3. Uzlaştırma Ön Kontrolleri Servisleri

3.1. Tahsisat Verisine Sahip Organizasyonları Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<organizationDataServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <checkVersion>1</checkVersion>
    </body>
</organizationDataServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<organizationDataServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <reconciliation>
            <value>012018</value>
            <text>Ocak 2018</text>
        </reconciliation>
        <organizations>
            <organizationShortName>A Enerji</organizationShortName>
            <dataStatus>
                <value>EXITS</value>
                <text>Var</text>
            </dataStatus>
        </organizations>
        <organizations>
            <organizationShortName>B Enerji</organizationShortName>
            <dataStatus>
                <value>NOT_EXITS</value>
                <text>Yok</text>
            </dataStatus>
        </organizations>
        <organizations>
            <organizationShortName>C Enerji</organizationShortName>
            <dataStatus>
                <value>EXITS</value>
                <text>Var</text>
            </dataStatus>
        </organizations>
    </body>
</organizationDataServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "checkVersion": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "reconciliation": {
   "value": "012018",
   "text": "Ocak 2018"
  },
  "organizations": [
   {
    "organizationShortName": "A Enerji",
    "dataStatus": {
     "value": "EXISTS",
     "text": "Var"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "B Enerji",
    "dataStatus": {
     "value": "NOT_EXITS",
     "text": "Yok"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "C Enerji",
    "dataStatus": {
     "value": "EXISTS",
     "text": "Var"
    }
   }
  ]
 }
}

3.2. Botaş İletim Alış Miktarı

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceAmountDetailServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationName>string</reconciliationName>
        <checkVersion>0</checkVersion>
    </body>
</allowanceAmountDetailServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceAmountDetailServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <reconciliationResponse>
            <value>string</value>
            <text>string</text>
        </reconciliationResponse>
        <allowanceOrganizationAmountInResponses>
            <organizationShortName>string</organizationShortName>
            <quantity>0</quantity>
        </allowanceOrganizationAmountInResponses>
        <allowanceOrganizationAmountOutResponses>
            <organizationShortName>string</organizationShortName>
            <quantity>0</quantity>
        </allowanceOrganizationAmountOutResponses>
    </body>
</allowanceAmountDetailServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationName": "string",
  "checkVersion": 0
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "reconciliationResponse": {
   "value": "string",
   "text": "string"
  },
  "allowanceOrganizationAmountInResponses": [
   {
    "organizationShortName": "string",
    "quantity": 0
   }
  ],
  "allowanceOrganizationAmountOutResponses": [
   {
    "organizationShortName": "string",
    "quantity": 0
   }
  ]
 }
}

3.3. GDDK Verisine Sahip Dönemleri Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationPastCorrectionServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <checkVersion>1</checkVersion>
    </body>
</reconciliationPastCorrectionServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationPastCorrectionServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <sourceReconciliation>
            <value>012018</value>
            <text>Ocak 2018</text>
        </sourceReconciliation>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>A Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>102017</value>
                <text>Ekim 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>B Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>112017</value>
                <text>Kasım 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>C Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>112017</value>
                <text>Kasım 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
    </body>
</reconciliationPastCorrectionServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "checkVersion": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "sourceReconciliation": {
   "value": "012018",
   "text": "Ocak 2018"
  },
  "pastCorrections": [
   {
    "organizationShortName": "A Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "102017",
     "text": "Ekim 2017"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "B Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "112017",
     "text": "Kasım 2017"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "C Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "112017",
     "text": "Kasım 2017"
    }
   }
  ]
 }
}

3.4. Hesaba Dahil Edilmeyen GDDK Dönemlerini Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationPastCorrectionServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationPeriod>012018</reconciliationPeriod>
        <checkVersion>1</checkVersion>
    </body>
</reconciliationPastCorrectionServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationPastCorrectionServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <sourceReconciliation>
            <value>012018</value>
            <text>Ocak 2018</text>
        </sourceReconciliation>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>A Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>102017</value>
                <text>Ekim 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>B Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>112017</value>
                <text>Kasım 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
        <pastCorrections>
            <organizationShortName>C Enerji</organizationShortName>
            <destinationReconciliation>
                <value>112017</value>
                <text>Kasım 2017</text>
            </destinationReconciliation>
        </pastCorrections>
    </body>
</reconciliationPastCorrectionServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationPeriod": "012018",
  "checkVersion": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "sourceReconciliation": {
   "value": "012018",
   "text": "Ocak 2018"
  },
  "pastCorrections": [
   {
    "organizationShortName": "A Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "102017",
     "text": "Ekim 2017"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "B Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "112017",
     "text": "Kasım 2017"
    }
   },
   {
    "organizationShortName": "C Enerji",
    "destinationReconciliation": {
     "value": "112017",
     "text": "Kasım 2017"
    }
   }
  ]
 }
}

4. Uzlaştırma Servisi

4.1. Avans Tutarlarını Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<advanceStatusListServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <advanceStatusListRequest>
      <gasDay>2018-01-18T00:00:00.000+03:00</gasDay>
    </advanceStatusListRequest>
  </body>
</advanceStatusListServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<advanceStatusListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <advanceStatusResponses>
      <advanceStatusId>2</advanceStatusId>
      <gasDay>2018-01-18T00:00:00.000+03:00</gasDay>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <totalCredit>109</totalCredit>
      <totalDebt>50</totalDebt>
      <netCredit>59</netCredit>
      <netDebt>0</netDebt>
      <paymentDate>2018-01-19T00:00:00.000+03:00</paymentDate>
    </advanceStatusResponses>
  </body>
</advanceStatusListServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "advanceStatusListRequest": {
   "gasDay": "2018-01-18T00:00:00.000+03:00"
  }
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "advanceStatusResponses": [
   {
    "advanceStatusId": 2,
    "gasDay": "2018-01-18T00:00:00.000+03:00",
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "totalCredit": 109,
    "totalDebt": 50,
    "netCredit": 59,
    "netDebt": 0,
    "paymentDate": "2018-01-19T00:00:00.000+03:00"
   }
  ]
 }
}

4.2. Tahsil Edilemeyen Alacak İade Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundSaveServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableRefundSaveRequests>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </unpaidFinancialReceivableRefundSaveRequests>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundSaveServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundSaveServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableRefundResponses>
      <unpaidReceivableRefundId>1</unpaidReceivableRefundId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </unpaidFinancialReceivableRefundResponses>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundSaveServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableRefundSaveRequests": [
   {
    "organizationEic": "40X000000011355I",
    "reconciliationName": "012018",
    "sourceReconciliationName": "012018",
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   },
   {
    "organizationEic": "40X000000011356G",
    "reconciliationName": "012018",
    "sourceReconciliationName": "012018",
    "amount": 666,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableRefundResponses": [
   {
    "unpaidReceivableRefundId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   },
   {
    "unpaidReceivableRefundId": 2,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011356G",
     "text": "282 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "amount": 666,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}

4.3. Tahsil Edilemeyen Alacak İade Silme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundDeleteServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <unpaidReceivableRefundId>1</unpaidReceivableRefundId>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundDeleteServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundDeleteServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableRefundResponse>
      <unpaidReceivableRefundId>1</unpaidReceivableRefundId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </unpaidFinancialReceivableRefundResponse>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundDeleteServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "unpaidReceivableRefundId": 1
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableRefundResponse": {
   "unpaidReceivableRefundId": 1,
   "organizationInfo": {
    "value": "40X000000011355I",
    "text": "380 firması"
   },
   "reconciliationName": {
    "value": "012018",
    "text": "Ocak 2018"
   },
   "sourceReconciliationName": {
    "value": "012018",
    "text": "Ocak 2018"
   },
   "amount": 555,
   "description": "yeni kayıt.."
  }
 }
}

4.4. Tahsil Edilemeyen Alacak İade Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundListServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <reconciliationName>012018</reconciliationName>
    <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundListServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableRefundListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableRefundResponses>
      <unpaidReceivableRefundId>1</unpaidReceivableRefundId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </unpaidFinancialReceivableRefundResponses>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableRefundListServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "organizationEic": "40X000000011355I",
  "reconciliationName": "012018"
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableRefundResponses": [
   {
    "unpaidReceivableRefundId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   },
   {
    "unpaidReceivableRefundId": 2,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011356G",
     "text": "282 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "amount": 666,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}

4.5. Tahsil Edilemeyen Alacak Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableSaveServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableSaveRequests>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
      <version>1</version>
      <invoiceDebtAmount>55</invoiceDebtAmount>
      <advanceDebtAmount>66</advanceDebtAmount>
    </unpaidFinancialReceivableSaveRequests>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableSaveServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableSaveServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableResponses>
      <unpaidReceivableId>1</unpaidReceivableId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <version>1</version>
      <invoiceDebtAmount>55</invoiceDebtAmount>
      <advanceDebtAmount>66</advanceDebtAmount>
    </unpaidFinancialReceivableResponses>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableSaveServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableSaveRequests": [
   {
    "organizationEic": "40X000000011355I",
    "reconciliationName": "012018",
    "version": 1,
    "invoiceDebtAmount":55,
    "advanceDebtAmount":66
   }
  ]
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableResponses": [
   {
    "unpaidReceivableId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "version": 1,
    "invoiceDebtAmount": 55,
    "advanceDebtAmount": 66
   }
  ]
 }
}

4.6. Tahsil Edilemeyen Alacak Silme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableDeleteServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <unpaidReceivableId>1</unpaidReceivableId>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableDeleteServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableDeleteServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableResponse>
      <unpaidReceivableId>1</unpaidReceivableId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <version>1</version>
      <invoiceDebtAmount>55</invoiceDebtAmount>
      <advanceDebtAmount>66</advanceDebtAmount>
    </unpaidFinancialReceivableResponse>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableDeleteServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "unpaidReceivableId": 1
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableResponse": {
   "unpaidReceivableId": 1,
   "organizationInfo": {
    "value": "40X000000011355I",
    "text": "380 firması"
   },
   "reconciliationName": {
    "value": "012018",
    "text": "Ocak 2018"
   },
   "version": 1,
   "invoiceDebtAmount": 55,
   "advanceDebtAmount": 66
  }
 }
}

4.7. Tahsil Edilemeyen Alacak Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<unpaidFinancialReceivableListServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <reconciliationName>012018</reconciliationName>
    <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
    <version>1</version>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableListServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<unpaidFinancialReceivableListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <unpaidFinancialReceivableResponses>
      <unpaidReceivableId>1</unpaidReceivableId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <version>1</version>
      <invoiceDebtAmount>55</invoiceDebtAmount>
      <advanceDebtAmount>66</advanceDebtAmount>
    </unpaidFinancialReceivableResponses>
  </body>
</unpaidFinancialReceivableListServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "organizationEic": "40X000000011355I",
  "reconciliationName": "012018",
  "version": 1
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "unpaidFinancialReceivableResponses": [
   {
    "unpaidReceivableId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "version": 1,
    "invoiceDebtAmount": 55,
    "advanceDebtAmount": 66
   }
  ]
 }
}

4.8. Fatura Düzeltme Kalemi Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoiceCorrectionSaveServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <invoiceCorrectionSaveRequests>
      <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <financialDirectionName>CREDIT</financialDirectionName>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </invoiceCorrectionSaveRequests>
  </body>
</invoiceCorrectionSaveServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invoiceCorrectionSaveServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <invoiceCorrectionResponses>
      <invoiceCorrectionId>1</invoiceCorrectionId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <financialDirectionResponse>
        <name>CREDIT</name>
        <localizationResponse>
          <language>en_US</language>
          <text>Credit</text>
        </localizationResponse>
      </financialDirectionResponse>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </invoiceCorrectionResponses>
  </body>
</invoiceCorrectionSaveServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "invoiceCorrectionSaveRequests": [
   {
    "organizationEic": "40X000000011355I",
    "reconciliationName": "012018",
    "sourceReconciliationName": "012018",
    "financialDirectionName": "CREDIT",
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "invoiceCorrectionResponses": [
   {
    "invoiceCorrectionId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "financialDirection": {
     "value": "CREDIT",
     "text": "Credit"
    },
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}

4.9. Fatura Düzeltme Kalemi Silme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoiceCorrectionDeleteServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <invoiceCorrectionId>1</invoiceCorrectionId>
  </body>
</invoiceCorrectionDeleteServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invoiceCorrectionDeleteServiceResponse>
<resultCode>0</resultCode>
<resultDescription>OK</resultDescription>
<resultType>SUCCESS</resultType>
<body>
  <invoiceCorrectionResponse>
    <invoiceCorrectionId>1</invoiceCorrectionId>
    <organizationInfo>
      <value>40X000000011355I</value>
      <text>380 firması</text>
    </organizationInfo>
    <reconciliationName>012018</reconciliationName>
    <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
    <financialDirection>
      <value>CREDIT</value>
      <text>Credit</text>
    </financialDirection>
    <amount>555</amount>
    <description>yeni kayıt..</description>
  </invoiceCorrectionResponse>
</body>
</invoiceCorrectionDeleteServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "invoiceCorrectionId": 1
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "invoiceCorrectionResponse": {
   "invoiceCorrectionId": 1,
   "organizationInfo": {
    "value": "40X000000011355I",
    "text": "380 firması"
   },
   "reconciliationName": {
    "value": "012018",
    "text": "Ocak 2018"
   },
   "sourceReconciliationName": {
    "value": "012018",
    "text": "Ocak 2018"
   },
   "financialDirection": {
    "value": "CREDIT",
    "text": "Credit"
   },
   "amount": 555,
   "description": "yeni kayıt.."
  }
 }
}

4.10. Fatura Düzeltme Kalemi Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoiceCorrectionListServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <reconciliationId>1</reconciliationId>
    <organizationId>11355</organizationId>
  </body>
</invoiceCorrectionListServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invoiceCorrectionListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <body>
    <invoiceCorrectionResponses>
      <invoiceCorrectionId>1</invoiceCorrectionId>
      <organizationInfo>
        <value>40X000000011355I</value>
        <text>380 firması</text>
      </organizationInfo>
      <reconciliationName>012018</reconciliationName>
      <sourceReconciliationName>012018</sourceReconciliationName>
      <financialDirection>
        <value>CREDIT</value>
        <text>Credit</text>
      </financialDirection>
      <amount>555</amount>
      <description>yeni kayıt..</description>
    </invoiceCorrectionResponses>
  </body>
</invoiceCorrectionListServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "organizationId": 11355,
  "reconciliationId": 1
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "body": {
  "invoiceCorrectionResponses": [
   {
    "invoiceCorrectionId": 1,
    "organizationInfo": {
     "value": "40X000000011355I",
     "text": "380 firması"
    },
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "sourceReconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "Ocak 2018"
    },
    "financialDirection": {
     "value": "CREDIT",
     "text": "Credit"
    },
    "amount": 555,
    "description": "yeni kayıt.."
   }
  ]
 }
}

4.11. Uzlaştırma Durumu Değiştirme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationChangeStateServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationStateTypeName>string</reconciliationStateTypeName>
        <reconciliationName>string</reconciliationName>
    </body>
</reconciliationChangeStateServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationChangeStateServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <response>
            <reconciliationName>string</reconciliationName>
            <reconciliationStateTypeResponse>
                <name>string</name>
                <localizationResponse>
                    <language>string</language>
                    <text>string</text>
                </localizationResponse>
            </reconciliationStateTypeResponse>
        </response>
    </body>
</reconciliationChangeStateServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationStateTypeName": "string",
  "reconciliationName": "string"
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "response": {
   "reconciliationName": {
    "value": "string",
    "text": "string"
   },
   "reconciliationStateTypeResponse": {
    "name": "string",
    "localizationResponse": {
     "language": "string",
     "text": "string"
    }
   }
  }
 }
}

4.12. Tahsisat Verileri Organizasyon Toplam Giriş Çıkış Getirme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceAmountDetailServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationName>string</reconciliationName>
        <checkVersion>0</checkVersion>
    </body>
</allowanceAmountDetailServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<allowanceAmountDetailServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <reconciliationResponse>
            <value>string</value>
            <text>string</text>
        </reconciliationResponse>
        <allowanceOrganizationAmountInResponses>
            <organizationShortName>string</organizationShortName>
            <amount>0</amount>
        </allowanceOrganizationAmountInResponses>
        <allowanceOrganizationAmountOutResponses>
            <organizationShortName>string</organizationShortName>
            <amount>0</amount>
        </allowanceOrganizationAmountOutResponses>
    </body>
</allowanceAmountDetailServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationName": "string",
  "checkVersion": 0
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "reconciliationResponse": {
   "value": "string",
   "text": "string"
  },
  "allowanceOrganizationAmountInResponses": [
   {
    "organizationShortName": "string",
    "quantity": 0
   }
  ],
  "allowanceOrganizationAmountOutResponses": [
   {
    "organizationShortName": "string",
    "quantity": 0
   }
  ]
 }
}

5. Uzlaştırma Süreci Çalıştırma Listeleme Servisi

5.1. Uzlaştırma Süreci Çalıştırma Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reconciliationProcessRunListServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <reconciliationName>string</reconciliationName>
    </body>
</reconciliationProcessRunListServiceRequest>
Sample XML Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReconciliationProcessRunListServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR</resultType>
    <body>
        <processRunResponses>
            <startDate>2018-01-08T12:25:45.980Z</startDate>
            <endDate>2018-01-08T12:25:45.980Z</endDate>
            <processVersion>0</processVersion>
            <processStatus>
                <name>string</name>
                <localizationResponse>
                    <language>string</language>
                    <text>string</text>
                </localizationResponse>
            </processStatus>
            <modifyUser>string</modifyUser>
            <existTotalCredit>0</existTotalCredit>
            <existTotalDebt>0</existTotalDebt>
            <marketOperationFee>0</marketOperationFee>
            <balanceResetAmount>0</balanceResetAmount>
        </processRunResponses>
    </body>
</ReconciliationProcessRunListServiceResponse>
Sample Json Request
{
 "headers": [
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationName": "string"
 }
}
Sample Json Response
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS, BUSINESSERROR, SYSTEMERROR, SECURITYERROR",
 "body": {
  "processRunResponses": [
   {
    "startDate": "2018-01-08T12:23:50.978Z",
    "endDate": "2018-01-08T12:23:50.978Z",
    "processVersion": 0,
    "processStatus": {
     "name": "string",
     "localizationResponse": {
      "language": "string",
      "text": "string"
     }
    },
    "modifyUser": "string",
    "existTotalCredit": 0,
    "existTotalDebt": 0,
    "marketOperationFee": 0,
    "balanceResetAmount": 0
   }
  ]
 }
}

5.2. Uzlaştırma Konfigurasyonu Sorgulama Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/xml/reconciliationConfiguration/reconciliation-configuration-get-request.xml[]
Sample XML Response
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/xml/reconciliationConfiguration/reconciliation-configuration-get-response.xml[]
Sample Json Request
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/json/reconciliationConfiguration/reconciliation-configuration-get-request.json[]
Sample Json Response
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/json/reconciliationConfiguration/reconciliation-configuration-get-response.json[]

5.3. Uzlaştırma Konfigurasyonu Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/xml/reconciliation-configuration-save-request.xml[]
Sample XML Response
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/xml/reconciliation-configuration-save-response.xml[]
Sample Json Request
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/json/reconciliation-configuration-save-request.json[]
Sample Json Response
Unresolved directive in reconciliationConfiguration/reconciliationConfigurationService.adoc - include::examples/json/reconciliation-configuration-save-response.json[]

5.4. Uzlaştırma Kapı Kaydetme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/xml/reconciliationGate/reconciliation-gate-save-request.xml[]
Sample XML Response
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/xml/reconciliationGate/reconciliation-gate-save-response.xml[]
Sample Json Request
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/json/reconciliationGate/reconciliation-gate-save-request.json[]
Sample Json Response
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/json/reconciliationGate/reconciliation-gate-save-response.json[]

5.5. Uzlaştırma Kapı Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sample XML Request
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/xml/reconciliationGate/reconciliation-gate-list-request.xml[]
Sample XML Response
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/xml/reconciliationGate/reconciliation-gate-list-response.xml[]
Sample Json Request
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/json/reconciliationGate/reconciliation-gate-list-request.json[]
Sample Json Response
Unresolved directive in reconciliationGate/reconciliationGateService.adoc - include::examples/json/reconciliationGate/reconciliation-gate-list-response.json[]

6. Takas Bildirim Log Servisleri

6.1. Takas Bildirim Log Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notificationLogListServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <referenceId>1</referenceId>
    <notificationType>RECONCILIATION</notificationType>
  </body>
</notificationLogListServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<clearingRequestListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd</transactionId>
  <body>
    <clearingRequestResponses>
      <reconciliationName>
        <value>012018</value>
        <text>January 2018</text>
      </reconciliationName>
      <notificationType>
        <name>RECONCILIATION</name>
        <localizationResponse>
          <language>en_US</language>
          <text>Reconciliation</text>
        </localizationResponse>
      </notificationType>
      <integrationEndpoint>
        <name>TAKASBANK</name>
        <localizationResponse>
          <language>en_US</language>
          <text>Takasbank</text>
        </localizationResponse>
      </integrationEndpoint>
      <transferStatus>
        <value>SUCCESSFUL</value>
        <text>Successful</text>
      </transferStatus>
      <transferDirection>
        <value>SEND</value>
        <text>Send</text>
      </transferDirection>
      <logDate>2018-01-29T11:29:02.000+03:00</logDate>
      <serviceVersion>
        <value>1</value>
        <text>v1</text>
      </serviceVersion>
      <notificationVersion>
        <value>1</value>
        <text>v1</text>
      </notificationVersion>
    </clearingRequestResponses>
  </body>
</clearingRequestListServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "referenceId": 1,
  "notificationType": "RECONCILIATION"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "clearingRequestResponses": [
   {
    "reconciliationName": {
     "value": "012018",
     "text": "January 2018"
    },
    "notificationType": {
     "name": "RECONCILIATION",
     "localizationResponse": {
      "language": "en_US",
      "text": "Reconciliation"
     }
    },
    "integrationEndpoint": {
     "name": "TAKASBANK",
     "localizationResponse": {
      "language": "en_US",
      "text": "Takasbank"
     }
    },
    "transferStatus": {
     "value": "SUCCESSFUL",
     "text": "Successful"
    },
    "transferDirection": {
     "value": "SEND",
     "text": "Send"
    },
    "logDate": "2018-01-29T11:29:02.000+03:00",
    "serviceVersion": {
     "value": "1",
     "text": "v1"
    },
    "notificationVersion": {
     "value": "1",
     "text": "v1"
    }
   }
  ]
 }
}

7. Teminat Takip Servisleri

7.1. Teminat Durum Değiştirme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collateralControlChangeStatusServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <collateralControlChangeStatusRequests>
            <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
            <collateralStatus>ADEQUATE</collateralStatus>
            <description>test</description>
        </collateralControlChangeStatusRequests>
        <collateralControlDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</collateralControlDate>
        <modifyUser>USERX</modifyUser>
    </body>
</collateralControlChangeStatusServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<collateralControlChangeStatusServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS</resultType>
    <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd</transactionId>
    <body>
        <collateralControlResponses>
            <collateralControlId>1</collateralControlId>
            <organizationStatus>
                <eic>40X000000011355I</eic>
                <name>380 firması</name>
                <shortName>11355 Kısa ad</shortName>
                <status>
                    <value>APPROVED</value>
                    <text>Approved</text>
                </status>
            </organizationStatus>
            <referenceId>1</referenceId>
            <effectiveStartDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</effectiveStartDate>
            <effectiveEndDate>2017-09-26T00:00:00.000+03:00</effectiveEndDate>
            <requiredInvoiceOperationCollateral>11.2</requiredInvoiceOperationCollateral>
            <requiredImbalanceCollateral>11.3</requiredImbalanceCollateral>
            <availableInvoiceOperationCollateral>11.4</availableInvoiceOperationCollateral>
            <availableImbalanceCollateral>11.5</availableImbalanceCollateral>
            <availableCashCollateral>11.6</availableCashCollateral>
            <availableNonCashCollateral>11.7</availableNonCashCollateral>
            <collateralStatus>
                <name>ADEQUATE</name>
                <localizationResponse>
                    <language>en_US</language>
                    <text>Adequate</text>
                </localizationResponse>
            </collateralStatus>
            <modifyUser>USERX</modifyUser>
        </collateralControlResponses>
    </body>
</collateralControlChangeStatusServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "collateralControlChangeStatusRequests": [
   {
    "organizationEic": "40X000000011355I",
    "collateralStatus": "ADEQUATE",
    "description": "test"

   }
  ],
  "collateralControlDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00",
  "modifyUser": "USERX"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "collateralControlResponses": [
   {
    "collateralControlId": 1,
    "organizationStatus": {
     "eic": "40X000000011355I",
     "name": "380 firması",
     "shortName": "11355 Kısa ad",
     "status": {
      "value": "APPROVED",
      "text": "Approved"
     }
    },
    "referenceId": 1,
    "effectiveStartDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00",
    "effectiveEndDate": "2017-09-26T00:00:00.000+03:00",
    "requiredInvoiceOperationCollateral": 11.2,
    "requiredImbalanceCollateral": 11.3,
    "availableInvoiceOperationCollateral": 11.4,
    "availableImbalanceCollateral": 11.5,
    "availableCashCollateral": 11.6,
    "availableNonCashCollateral": 11.7,
    "collateralStatus": {
     "name": "ADEQUATE",
     "localizationResponse": {
      "language": "en_US",
      "text": "Adequate"
     }
    },
    "modifyUser": "USERX"
   }
  ]
 }
}

7.2. Teminat Takip Organizasyon Id ile Sorgu Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collateralControlGetByOrganizationServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
        <effectiveDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</effectiveDate>
    </body>
</collateralControlGetByOrganizationServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<collateralControlGetByOrganizationServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS</resultType>
    <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd</transactionId>
    <body>
        <response>
            <collateralControlId>1</collateralControlId>
            <organizationStatus>
                <eic>40X000000011355I</eic>
                <name>380 firması</name>
                <shortName>11355 Kısa ad</shortName>
                <status>
                    <value>APPROVED</value>
                    <text>Approved</text>
                </status>
            </organizationStatus>
            <referenceId>1</referenceId>
            <effectiveStartDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</effectiveStartDate>
            <effectiveEndDate>2017-09-26T00:00:00.000+03:00</effectiveEndDate>
            <requiredInvoiceOperationCollateral>11.2</requiredInvoiceOperationCollateral>
            <requiredImbalanceCollateral>11.3</requiredImbalanceCollateral>
            <availableInvoiceOperationCollateral>11.4</availableInvoiceOperationCollateral>
            <availableImbalanceCollateral>11.5</availableImbalanceCollateral>
            <availableCashCollateral>11.6</availableCashCollateral>
            <availableNonCashCollateral>11.7</availableNonCashCollateral>
            <collateralStatus>
                <name>ADEQUATE</name>
                <localizationResponse>
                    <language>en_US</language>
                    <text>Adequate</text>
                </localizationResponse>
            </collateralStatus>
            <modifyUser>USERX</modifyUser>
        </response>
    </body>
</collateralControlGetByOrganizationServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "organizationEic": "40X000000011355I",
  "effectiveDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "response": {
   "collateralControlId": 1,
   "organizationStatus": {
    "eic": "40X000000011355I",
    "name": "380 firması",
    "shortName": "11355 Kısa ad",
    "status": {
     "value": "APPROVED",
     "text": "Approved"
    }
   },
   "referenceId": 1,
   "effectiveStartDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00",
   "effectiveEndDate": "2017-09-26T00:00:00.000+03:00",
   "requiredInvoiceOperationCollateral": 11.2,
   "requiredImbalanceCollateral": 11.3,
   "availableInvoiceOperationCollateral": 11.4,
   "availableImbalanceCollateral": 11.5,
   "availableCashCollateral": 11.6,
   "availableNonCashCollateral": 11.7,
   "collateralStatus": {
    "name": "ADEQUATE",
    "localizationResponse": {
     "language": "en_US",
     "text": "Adequate"
    }
   },
   "modifyUser": "USERX"
  }
 }
}

7.3. Teminat Takip Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collateralControlListServiceRequest>
    <headers>
        <key>transactionId</key>
        <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dce4d5b48ac</value>
    </headers>
    <body>
        <organizationEic>40X000000011355I</organizationEic>
        <effectiveDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</effectiveDate>
        <referenceId>1</referenceId>
    </body>
</collateralControlListServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<collateralControlListServiceResponse>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultDescription>OK</resultDescription>
    <resultType>SUCCESS</resultType>
    <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd</transactionId>
    <body>
        <collateralControlResponses>
            <collateralControlId>1</collateralControlId>
            <organizationStatus>
                <eic>40X000000011355I</eic>
                <name>380 firması</name>
                <shortName>11355 Kısa ad</shortName>
                <status>
                    <value>APPROVED</value>
                    <text>Approved</text>
                </status>
            </organizationStatus>
            <referenceId>1</referenceId>
            <effectiveStartDate>2017-09-25T00:00:00.000+03:00</effectiveStartDate>
            <effectiveEndDate>2017-09-26T00:00:00.000+03:00</effectiveEndDate>
            <requiredInvoiceOperationCollateral>11.2</requiredInvoiceOperationCollateral>
            <requiredImbalanceCollateral>11.3</requiredImbalanceCollateral>
            <availableInvoiceOperationCollateral>11.4</availableInvoiceOperationCollateral>
            <availableImbalanceCollateral>11.5</availableImbalanceCollateral>
            <availableCashCollateral>11.6</availableCashCollateral>
            <availableNonCashCollateral>11.7</availableNonCashCollateral>
            <collateralStatus>
                <name>ADEQUATE</name>
                <localizationResponse>
                    <language>en_US</language>
                    <text>Adequate</text>
                </localizationResponse>
            </collateralStatus>
            <modifyUser>USERX</modifyUser>
        </collateralControlResponses>
    </body>
</collateralControlListServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "organizationEic": "40X000000011355I",
  "effectiveDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00",
  "referenceId": 1
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "collateralControlResponses": [
   {
    "collateralControlId": 1,
    "organizationStatus": {
     "eic": "40X000000011355I",
     "name": "380 firması",
     "shortName": "11355 Kısa ad",
     "status": {
      "value": "APPROVED",
      "text": "Approved"
     }
    },
    "referenceId": 1,
    "effectiveStartDate": "2017-09-25T00:00:00.000+03:00",
    "effectiveEndDate": "2017-09-26T00:00:00.000+03:00",
    "requiredInvoiceOperationCollateral": 11.2,
    "requiredImbalanceCollateral": 11.3,
    "availableInvoiceOperationCollateral": 11.4,
    "availableImbalanceCollateral": 11.5,
    "availableCashCollateral": 11.6,
    "availableNonCashCollateral": 11.7,
    "collateralStatus": {
     "name": "ADEQUATE",
     "localizationResponse": {
      "language": "en_US",
      "text": "Adequate"
     }
    },
    "modifyUser": "USERX"
   }
  ]
 }
}

8. Uzlaştırma Fatura Bildirim Gönderme Servisleri

8.1. Uzlaştırma Fatura Bildirim Gönderme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoiceSendServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dc3d98b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <reconciliationName>012018</reconciliationName>
  </body>
</invoiceSendServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invoiceSendServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731184550dd</transactionId>
  <body>
    <result>
      <value>SUCCESSFUL</value>
      <text>Successful</text>
    </result>
  </body>
</invoiceSendServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationName": "012018"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "result": {
   "value": "SUCCESSFUL",
   "text": "Successful"
  }
 }
}

8.2. Uzlaştırma Fatura Listeleme Servisi Nasıl Çağırılır?

Servis detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek XML İsteği
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoiceSendServiceRequest>
  <headers>
    <key>transactionId</key>
    <value>6d553b3c-1ffc-44cc-bed6-1dc3d98b48ac</value>
  </headers>
  <body>
    <reconciliationName>012018</reconciliationName>
  </body>
</invoiceSendServiceRequest>
Örnek XML Cevabı
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invoiceListServiceResponse>
  <resultCode>0</resultCode>
  <resultDescription>OK</resultDescription>
  <resultType>SUCCESS</resultType>
  <transactionId>d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd</transactionId>
  <body>
    <reconciliationName>
      <value>012018</value>
      <text>January 2018</text>
    </reconciliationName>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011425N</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011393A</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011363J</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>16392</quantity>
        <amount>382104.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10009</value>
          <text>Pozitive Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>9048.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>3015</quantity>
        <amount>2331625.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>20656.75</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X0000000113956</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>5280.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15511.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011460L</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X0000000114693</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011473C</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>30200.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15550.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011474A</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X0000000114766</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011413U</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>29572</quantity>
        <amount>593141.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10009</value>
          <text>Pozitive Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>454267.08</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>4341</quantity>
        <amount>1518421.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>25675.45</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X0000000114782</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>11266</quantity>
        <amount>1685757.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>28929</quantity>
        <amount>4746455.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>25142.30</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011414S</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>39813</quantity>
        <amount>2499442.75</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10009</value>
          <text>Pozitive Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>520861.06</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>27641</quantity>
        <amount>2595732.75</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10007</value>
          <text>Negative Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>414794.50</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>32994.20</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X0000000114790</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>210</quantity>
        <amount>4000250.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1610</quantity>
        <amount>13100.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15955.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011355I</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>16383</quantity>
        <amount>2946764.25</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10009</value>
          <text>Pozitive Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>8145</quantity>
        <amount>36186.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>44214</quantity>
        <amount>1241100.75</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10007</value>
          <text>Negative Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>3714</quantity>
        <amount>1069394.29</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>33312.60</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011419I</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011356G</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>9494</quantity>
        <amount>1689587.50</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>27400</quantity>
        <amount>622634.50</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10007</value>
          <text>Negative Imbalance</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>950093.55</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>26049.20</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011420X</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011357E</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10011</value>
          <text>STP Sale</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>20204</quantity>
        <amount>961077.75</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10016</value>
          <text>Zero Balance Credit</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>146098.40</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10001</value>
          <text>Additional Balancing Credit</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>6760703.73</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>CREDIT</value>
          <text>Credit</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10010</value>
          <text>STP Purchase</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>5940</quantity>
        <amount>1724535.25</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>21395.50</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10002</value>
          <text>Additional Balancing Debt</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>6760703.73</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011421V</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
    <invoiceListResponses>
      <eic>40X000000011359A</eic>
      <invoiceResponses>
        <invoiceItem>
          <value>10008</value>
          <text>Market Operation Fee</text>
        </invoiceItem>
        <quantity>1</quantity>
        <amount>15500.00</amount>
        <unit>
          <value>Sm3</value>
          <text>Standard cubic meter</text>
        </unit>
        <itemType>
          <value>DEBT</value>
          <text>Debt</text>
        </itemType>
      </invoiceResponses>
    </invoiceListResponses>
  </body>
</invoiceListServiceResponse>
Örnek JSON İsteği
{
 "headers": [
  {
   "key": "application",
   "value": "528969ea-d7f6-440a-b020-e78a8d531a32"
  },
  {
   "key": "transactionId",
   "value": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd"
  }
 ],
 "body": {
  "reconciliationName": "012018"
 }
}
Örnek JSON Cevabı
{
 "resultCode": "0",
 "resultDescription": "OK",
 "resultType": "SUCCESS",
 "transactionId": "d883f25c-413d-41e8-b695-9731186950dd",
 "body": {
  "reconciliationName": {
   "value": "012018",
   "text": "January 2018"
  },
  "invoiceListResponses": [
   {
    "eic": "40X000000011425N",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011393A",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011363J",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 16392,
      "amount": 382104,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10009,
       "text": "Pozitive Imbalance"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 9048,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 3015,
      "amount": 2331625,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 20656.75,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X0000000113956",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 5280,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15511,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011460L",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X0000000114693",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011473C",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 30200,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15550,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011474A",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X0000000114766",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011413U",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 29572,
      "amount": 593141,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10009,
       "text": "Pozitive Imbalance"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 454267.08,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 4341,
      "amount": 1518421,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 25675.45,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X0000000114782",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 11266,
      "amount": 1685757,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 28929,
      "amount": 4746455,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 25142.3,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011414S",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 39813,
      "amount": 2499442.75,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10009,
       "text": "Pozitive Imbalance"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 520861.06,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 27641,
      "amount": 2595732.75,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10007,
       "text": "Negative Imbalance"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 414794.5,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 32994.2,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X0000000114790",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 210,
      "amount": 4000250,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 1610,
      "amount": 13100,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15955,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011355I",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 16383,
      "amount": 2946764.25,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10009,
       "text": "Pozitive Imbalance"
      },
      "quantity": 8145,
      "amount": 36186,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 44214,
      "amount": 1241100.75,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10007,
       "text": "Negative Imbalance"
      },
      "quantity": 3714,
      "amount": 1069394.29,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 33312.6,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011419I",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011356G",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 9494,
      "amount": 1689587.5,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10010,
       "text": "STP Purchase"
      },
      "quantity": 27400,
      "amount": 622634.5,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10007,
       "text": "Negative Imbalance"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 950093.55,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 26049.2,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011420X",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10008,
       "text": "Market Operation Fee"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 15500,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "DEBT",
       "text": "Debt"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "eic": "40X000000011357E",
    "invoiceResponses": [
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10011,
       "text": "STP Sale"
      },
      "quantity": 20204,
      "amount": 961077.75,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value": 10016,
       "text": "Zero Balance Credit"
      },
      "quantity": 1,
      "amount": 146098.4,
      "unit": {
       "value": "Sm3",
       "text": "Standard cubic meter"
      },
      "itemType": {
       "value": "CREDIT",
       "text": "Credit"
      }
     },
     {
      "invoiceItem": {
       "value